MENY

UiS-professor i nasjonalt helseutvalg

Professor Karina Aase ved UiS er medlem av utvalget som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 2. oktober 2015. Leder for utvalget er Stener Kvinnsland, styreleder ved Oslo universitetssykehus og nylig avgått administrerende direktør i Helse Bergen.

I dag styres spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. I regjeringsplattformen går det fram at de regionale helseforetakene skal legges ned.

Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Institutt for helsefag ved UiS. Hun har pasientsikkerhet som sitt fagområde. Aase gleder seg til å ta fatt på arbeidet i utvalget.

-Sykehusorganiseringen har gjennomgått store endringer både i Norge og andre land de siste tjue årene. Det blir en utfordrende, men viktig oppgave å utrede hvordan Norge med sine geografiske og transportmessige utfordringer kan få til en god eierskaps- og styringsstruktur av sine sykehus uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet for pasientene, sier hun.

Karina Aase og resten av utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. desember 2016.

Tekst: Benedicte Pentz

 

Portrett Karina Aase

Karina Aase og resten av utvalget skal blant annet vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være. (Foto: Morten Berentsen)