MENY

UiS-professor i styringsgruppe

Professor Knud Knudsen er oppnevnt som medlem i Forskningsrådets styringsgruppe for LÆREEFFEKT-prosjekter.

LÆREEFFEKT er Forskningsrådets store satsning på lærertetthet og læringseffekt. Prosjektene knyttet til satsingen skal gi ny kunnskap om effektive former for økt lærertetthet i småskolen.

Stortinget har bevilget 490 millioner kroner i året til flere lærere for de yngste elevene i skolen. 25 prosent av midlene skal fordeles slik at det kan forskes på effektene av økt lærertetthet.

For å forske på disse effektene disponerer satsingen nærmere 150 lærerårsverk per skoleår over en fire års periode som skal benyttes til forskjellige intervensjoner.

Intervensjonene skal teste ut effekter av ulike måter å øke lærertettheten på og undersøke hvordan slike effekter eventuelt oppstår. Det kan være snakk om å prøve ut ordninger med to-lærersystem, en-til-en undervisning, undervisning i smågrupper, flere lærere for spesielle elevgrupper o.l. Det kan også være aktuelt å teste effekter av konkrete undervisningsopplegg eller lærerkompetanse knyttet til disse arbeidsmåtene.

Les mer om LÆREEFFEKT

Lesesenteret ved UiS er tildelt et rekordstort forskningsprosjekt kalt Two Teachers, som inngår i LÆREEFFEKT.

Styringsgruppen ledes av Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. De øvrige medlemmene er avdelingsdirektør Ann Helen Elgsæter i Kunnskapsdepartementet, professor Vibeke Grøver ved Universitetet i Oslo, seniorrådgiver Frode Nyhamn i Utdanningsdirektoratet, professor Lars Wichstrøm ved NTNU og professor Knud Knudsen ved UiS.

Knudsen er professor emeritus ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS. Han har i mer enn 40 år forsket på familien, likestilling, innvandring og mannsrollen.

Tekst: Benedicte Pentz

Knud Knudsen

Professor Knud Knudsen er oppnevnt som fast medlem i Forskningsrådets styringsgruppe for LÆREEFFEKT-prosjekter.