MENY

UiS-professor leder granskningsutvalg

Anja Dalgaard-Nielsen, professor II ved UiS og Beredskapsrådet for kunnskapssektoren, skal lede evalueringen av politiets og PSTs håndtering av angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i år.

Målet med håndteringen er å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen omfatter både tipshåndtering, trusselvurdering og operativ innsats.

Anja Dalgaard-Nielsen er ph.d. og sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Høsten 2018 ble hun professor II ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, hvor hun primært er tilknyttet det nasjonale Rådet for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Dalgaard-Nielsen er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi.

- Stort privilegium

- Det er viktig at andre enn oss selv gjennomgår dette oppdraget, for å høste erfaring som kan benyttes i det videre arbeid mot terror og alvorlige hendelser, sier PST-sjef Hans-Sverre Sjøvold.

Anja Dalgaard-Nielsen selv betrakter det som et stort privilegium å få mulighet til å lede evalueringen av politiets og PSTs håndtering av saken.

- Jeg oppfatter det som en stor anerkjennelse av den viten som skapes på institusjoner som UiS/Seros og Forsvarsakademiet, og jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet. Trusselen fra terrorisme er dessverre langsiktig og utvikler seg løpende. Derfor er det avgjørende at vi forsøker å lære av de hendelsene som forekommer.

Viktig for politidirektøren

- Jeg er glad for at Dalgaard-Nielsen har sagt ja til dette oppdraget, og det er viktig for oss å bli evaluert av noen som kan ha et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Dalgaard-Nielsen har tidligere vært avdelingssjef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark, der hun hadde ansvaret for terroranalyse, forebygging og ekstern sikkerhetsrådgivning.

Hun er forfatter av flere forskningsartikler og bøker, blant annet boken «Tryg i en terrortid – når vi forstår mere, bliver vi mindre bange» fra 2019. Den er skrevet i samarbeid med Lotte Lund. I 2017 fikk Anja Dalgaard-Nielsen Danmarks Radios Rosenkjærpris for fremragende forskningsformidling.

Seks måneders arbeid 

Utvalget skal levere sin rapport 6 måneder etter oppstart. Oppstart vil være avhengig av nødvendige sikkerhetsklareringer. Det vil i løpet av relativt kort tid bli avklart hvem andre som skal sitte i evalueringsutvalget. Anja Dalgaard-Nielsen vil bli fristilt sine vanlige arbeidsoppgaver hos hennes danske og norske arbeidsgiver for å kunne ha fokus på dette oppdraget for norske politimyndigheter.

Politiets egen pressemelding med lenke til mandatet kan leses her

Tekst: Sindre Bø
Foto: Mari Hult

Portrett av Anja Dalgaard-Nielsen

Anja Dalgaard-Nielsen