MENY

UiS-professor leder sikkerhetsarbeid

Professor Ole Andreas Engen leder utvalget som skal gjennomgå sikkerheten på norsk sokkel. Arbeids- og sosialministeren har bedt om en grundig gjennomgang etter flere alvorlige hendelser den siste tiden.

Arbeidsgruppen skal, på oppdrag fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, foreta en full gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet på sokkelen og foreslå tiltak som kan bedre forholdene.

Flere alvorlige hendelser på norsk sokkel den siste tiden og uenighet mellom partene om kostnadskutt går ut over sikkerheten, er bakgrunnen for at statsråden ønsker en grundig gjennomgang.

Professor i samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen har tidligere ledet flere store forskningsprosjekter om risiko i oljesektoren. Han ser fram til arbeidet som venter.

Arbeidet er første skritt på veien mot ny stortingsmelding om sikkerhet på sokkelen, som regjeringen skal legge fram i 2018.

Utvalget starter arbeidet i januar 2017.

Tekst: Benedicte Pentz

Ole Andreas Engen

UiS-professor Ole Andreas Engen leder sikkerhetsarbeid.