MENY

UiS-professor om opprinnelsen til jærske gardsnavn på NRK1

Er navn som «Soma», «Sola», «Tasta», «Goa» og «Orre» tidligere varianter av norsk språk eller er de rester fra et språk som ble snakket her i landet i tidligere? Dette diskuterer UiS-professor Inge Særheim i programmet «Norske Røter» på NRK1 søndag 1. april.

Det er snakk om navn som er helt unike for Jær-området og som man ikke finner andre steder, forteller Særheim. 

- Det er korte navn på to stavelser. Mange ender på –a, men ikke alle, sier Særheim som også viser til at navnene ikke inneholder ord som er kjent fra norsk språk eller andre språk som er i slekt med norsk.

- Det er stor konsentrasjon av slike navn på Nord- og Midt-Jæren, gjerne knyttet til gamle sentralsteder i bygdene, der det har vært sammenhengende jordbruksbosetning siden bronsealderen, påpeker UiS-professoren.

Serien «Norske Røter» (NRK) forteller historien om Norge før Norge ble til. Hvem er vi og hvor kommer vi fra? spør serien. Programleder Samina Bruket reiser i fotsporene til våre eldste forfedre - fra istid til vikingtid - gjennom hele landet fra Lista i sør til Varangerfjorden i nord.

Søndagens program er det tredje i en serie på tre. I de tidligere programmene har blant annet førsteamanuensis Sveinung Bang-Andersen og nå pensjonert arkeolog Trond Løken begge fra Arkeologisk Museum ved UiS deltatt.