MENY

UiS profilerer universitetssamarbeidet med Arkangelsk

Samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og Arkangelsk State Technical University (ASTU) blir presentert under konferansen Higher Educationn – A key to future Development in the High North i Tromsø fredag 23. januar.

- Prosjektet er valgt som eksempel på ett av de mest vellykkede samarbeidsprosjektene mellom akademia og næringsliv i nord-områdene med StatoilHydro som industripartner, sier administrativ leder Terje Frøiland, Institutt for petroleumsteknologi. som skal presentere prosjektet sammen med Vice-rector for International Affairs, ASTU, Galina Komorova.

- Prosjektet er en naturlig del av nordområdestrategien til UiS, sier Terje Frøiland. UiS og IPT ønsker å være en sentral aktør i nordområdene innen utdanning og forskning.

Konferansen skjer i regi av SIU (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning) i samarbeid med Universitetet i Tromsø, i tiden 21. – 23. januar. Konferansen har som mål å bidra til utvikling innen utdanningssamarbeid i nord og innen fagfelt som relaterer seg til nordområdene.

Foredragsholderne kommer fra akademia, næringsliv og politiske organ, fra Norden, Nord-Amerika og Russland. Arktisk Universitet er en viktig medspiller for konferansen.

Fire-årig samarbeidsprosjekt

- Det var i 2007 at Universitetet i Stavanger ved Institutt for petroleumsteknologi ble tildelt tre millioner kroner fra Senter for internasjonalisering og høyere utdanning (SIU) til et samarbeidsprosjekt med Det tekniske universitetet i Arkhangelsk (ASTU) i perioden 2007-2011, som en del av regjeringens ”Russia-program”, sier Terje Frøiland.

– I programmet inngår opptrening og oppgradering av russiske professorer og studieprogram, samt oppbyggong av laboratorier som er knyttet til offshore- og petroleumsteknologi, sier Terje Frøiland.

– Det innebærer at de russiske professorene spesielt skal se på våre studieprogrammer og undervisningsmetoder med særlig vekt på hvordan laboratoriekurs er integrert i de ulike studieemnene.

Bakgrunn

UiS og StatoilHydro inngikk høsten 2006 en fireårig samarbeidsavtale med Arkangelsk State Technical University. Avtalen var i sin helhet betalt av StatoilHydro. Et vesentlig punkt i avtalen var at UiS gir undervisning i oil and gas offshore development and operation tilsvarende et norsk masterprogram.

- Samarbeidet med ASTU har så vellykket at vi har mottatt flere henvendelser fra andre russiske universiteter om samarbeidsprosjekter, sier Terje Frøiland.

I forbindelse med oppholdet i Tromsø vil også Terje Frøiland og førstekonsulent Anne-Karin Sivle Pettersen ha et møte med fylkesutdanningssjefen i Trom for å undersøke muligheten for å etablere samarbeid med de videregående skolene i fylke.

- Hensikten er å få økt studentrekruttering fra Troms. Finnmark er også et aktuelt rekrutteringsområde for UiS. UiS ønsker å gjøre seg mer synlig i nord-regionen og fremstå som et relevant alternativ til utdanning i oljefag på tre-årig bachelor-nivå og til masterprogrammet på engelsk med internasjonale studenter, sier Terje Frøiland.

 

Les mer om konferansen