MENY

UiS-rektor ønsker NENT-uttalelsen velkommen

Onsdag kom uttalelsen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) om etikk i petroleumsforskning. Rektor Marit Boyesen hilser uttalelsen velkommen.

– Dette er et positivt bidrag til den forskningsetiske debatten. Rapporten er et godt grunnlag for å se på vår egen rolle innen petroleumsforskning og fornybar energi, sier Boyesen.

Hun er enig med NENT i at petroleumsforskning og samarbeid med oljeindustrien ikke er uetisk i seg selv. Utvalget uttaler at petroleumsrelatert forskning har en rolle å spille i en omstillingsprosess og at fokuset ikke bør ligge på det enkelte forskningsprosjekt.

Samtidig slår NENT fast at det er etisk uforsvarlig dersom forskningsaktivitetene og deres rammebetingelser hindrer viktige omstillingsprosesser som Norge har forpliktet seg på.

– Jeg synes utvalget oppsummerer dilemmaet vi alle sammen står oppe i, sier Boyesen.

Energi og klima
Når det gjelder UiS spesifikt, peker hun på universitetets visjon om å være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling.

– Og i vår region er det minst 50.000 arbeidsplasser innen olje og gass. Nasjonalt står denne sektoren for en tredel av statens inntekter og utgjør et viktig grunnlag for velferdssamfunnet.

– Samtidig er UiS et innovativt universitet, som skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Her står både energibehov og klimautfordringene helt sentralt, sier Boyesen.

Fornybar satsing
UiS har petroleum- og offshoreteknologi som satsningsområde, og fornybar energi (geotermi, offshore vind, energieffektivisering og CO2-lagring) som et prioritert utviklingsområde i sin strategi. Rektor ser behov for bedre rammebetingelser for både forskning og næringsvirksomhet innenfor sistnevnte område.

Samtidig påpeker hun at teknologiutvikling innenfor mange områder av petroleumsvirksomheten er overførbar til andre energiformer og til andre fagfelt. Det er også et viktig poeng at gass kan erstatte kull for å redusere CO2-utslippene.

Deler kritikken
Boyesen deler imidlertid kritikken fra sin rektorkollega Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. I et intervju med På Høyden kommenterer han at NENT etterlyser bedre samordning av forskning på energi og miljø. «At uttalelsen inneholder såpass politiske mål, overrasker meg. NENTs oppgave er å gi etiske råd, ikke universitetspolitiske råd. Dette handler om etikkomiteens troverdighet,» sier Olsen i intervjuet.

– Jeg slutter meg Olsens kritikk på dette punktet. Likevel hilser jeg rapporten som sådan velkommen. For UiS sin del vil rapporten bli tatt med i universitetets videre strategiarbeid, sier Boyesen.

Les hele vurderingen fra NENT


NENT-uttalelsen i media:

NENTs nyhetssider: NENTS forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning
Forskningsrådet: Petroleumsforskning har en rolle å spille
Universitetet i Bergen: -Klima blir en hovedsatsing ved Universitetet i Bergen
NRK Hordaland: Meiner norsk oljeforsking er etisk uforsvarleg
Forskerforum: Må legge oljeforskning på vekta
Stavanger Aftenblad: Uetisk, sier forskere
Bergens Tidende: Petroleumsforskning kan være etisk uforsvarlig
NTB: Petroleumsforskning har en viktig rolle
Universitetsavisa: Oljeforskning: - Omstilling kreves
Uniforum: Omstilling i oljeforskning er nødvendig
Energi og klima: Etikk og olje: Tydelig omstillingskrav til universitetene
Bloggen Utopisk realisme: Hvordan vil rektor følge opp NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning?

Marit Boyesen