MENY

UiS satser på roboter

Institutt for data- og elektroteknikk ved Universitetet i Stavanger (UiS) mottar 4,3 millioner kroner i støtte fra Shell for å videreutvikle sine studier innen automatiseringteknikk ved satsing på robotteknikk.

Unike i Norge
Pengene blir brukt til innkjøp av utstyr til undervisning og forskning. Instituttet har gått til anskaffelse av to industriroboter og to NAO humanoidroboter. Industrirobotene er levert av ABB, og UiS ansetter en ABB-medarbeider i deltidsstilling for å bistå med kompetanse innen robotteknologi.

Det er første gang at sistegenerasjons industriroboter er solgt til et norsk universitet. Også humanoidrobotene er helt unike i Norge. I tillegg er det kjøpt inn 50 LEGO-roboter som inngår i undervisningen i grunnleggende ingeniørfag.

Ikke bare leketøy
De to humanoidrobotene ”Robert” og ”Roberta” er levert av franske Aldebaran Robotics, og koster rundt 100.000 kroner hver. Robotene, som skal brukes i undervisning, kan blant annet programmeres til å gjenkjenne stemmer og ansikter. Men det er ikke bare snakk om leketøy, skal vi tro utviklingsdirektør i ABB, Christoffer Apneseth.

 - Ved utbygging i ekstreme og fjerne miljøer trenger ingeniørene i noen tilfeller kostbart utstyr som ligner på romdrakter for å beskytte seg mot giftige gasser. Der kan humanoidroboter i fremtiden gjøre arbeid som er farlig for mennesker, sier Apneseth.

 Han mener forskere og næringslivet i regionen bør gripe muligheten til å være først ute med ny teknologi.

 - Robotikk innen olje og gass er helt i startgropen. Her har vi en god mulighet til å bli verdensledende på området, sier utviklingsdirektøren.

 Trenger ny kompetanse
Som en del av den nye satsingen ved universitetet legger Institutt for data- og elektroteknikk om profilen i bachelor- og masterstudiene innen elektrofag for å imøtekomme nye industrielle behov.

Instituttleder Sven Ole Aase understreker at fornyelsen er en respons på utvikling i næringslivet generelt.

 - Fornyelsen av studietilbudet har direkte utgangspunkt i endringer i petroleumsindustrien. Der er det en økende satsning på automatisering og robotisering i boreprosesser, og det skaper et stort behov for ingeniører med elektrofaglig kompetanse. Denne støtten sikrer oss topp relevans i undervisningen, sier Aase.

 - Stadig større behov for spesialister
Støtten fra Shell er et tydelig tegn på at næringslivet ser på automatisering og robotisering som viktige fagområder i fremtiden.

 - Petroleumsnæringen vil få stadig større behov for spesialister innen fag som automatisering, kybernetikk og mekanikk. I løpet av de neste tiårene vil store deler av bore- og brønnarbeidet bli fullstendig automatisert og robotstyrt. Systemene skal utvikles og vedlikeholdes. Shell har stor interesse av at det utdannes flere spesialister, sier teknologirådgiver Bernt Pedersen i Shell.