MENY

UiS-satsing på energi og miljø

Professor Mohsen Assadi er nytilsatt professor i gassteknologi på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og blir også leder for temaområdet energi og miljø ved Universitetet i Stavanger.

Han kommer fra stillingen som professor i kraftverksteknikk ved Universitetet i Lund og blir en viktig brikke i UiS-satsingen på å bygge opp utdanning og forskning innen energi og miljø.

- Kraftverksteknikk dreier seg om å få el. og varme av brensel. Gass er en naturlig del av det, sier Mohsen Assadi.

- Med det fokus som er på gassatsing i regionen, passer det bra å komme til Universitetet i Stavanger. 

Assadi skal bygge opp utdanningen på UiS i gass og energi, og Risavika Gass Senter få stor betydning for både oppbyggingen av studier og ikke minst forskningsaktiviteter.

Risavika Gass Senter (RGS) ble etablert i 2005 som et samarbeidsprosjekt mellom Lyse, Statoil, Shell, IRIS og UiS. RGS skal bli et internasjonalt testsenter på høyt nivå for utvikling av miljøvennlig energi.

Store muligheter
- Det er store muligheter som nå åpner seg i Risavika. Blant annet får vi tilgang til testing av Turbec gassturbiner med kapasitet på 100 KW og OPRA gassturbiner på 1,8 megawatt. OPRA er et nederlandsk selskap som nå er etablert i Risavika, sier Mohsen Assadi.

- Store gassturbiner kan gi nye muligheter i norsk energiforsyning og har en plass både i offshore- og onshoresammenheng. Risavika gir oss muligheter til å teste teknologi innen det vi kaller Combined Heat and Power (CHP) som kan få opp brenselutnyttelsen eller virkningsgraden på et nesten dramatisk sett, påpeker Assadi og fortsetter:

- På Kårstø som er et storskalaanlegg, er i dag elvirkningsgraden ca. 58 prosent. Med CHP kan vi nå ca. 90 prosent brenselutnyttelse i Risavika på småskalanivå. Det vil gi en miljøgevinst i tillegg til en økonomisk gevinst.

Med professor Mohsen Assadi på plass vil UiS bygge opp satsingen på energi og miljø.

Utdanning og forskning
- Risavika Gass Senter og samarbeidet med IRIS gir oss gode forutsetninger og muligheter til å bygge opp studier og forskerutdanning på gass og energi også i samarbeid med industrien, sier Assadi.

- Til høsten skal vi etablere kurs på bachelornivå som en introduksjon til energi og miljø med førsteamanuensis Kåre Bærheim og instituttleder Ole Andreas Songe-Møller som forelesere i tillegg til meg selv.

Masterstudier
Fra våren 2008 er det meningen å etablere kurs i gassturbinteknikk på masternivå i regi av Mohsen Assadi..

- Med det som utgangspunkt vil vi gi studentene en bred forståelse av energi og miljø-begrepet i et samspill mellom Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og Institutt for petroleumsteknologi. UiS har allerede et sterk kompetanse i petroleumsteknologi, offshoreteknologi og reservoarteknikk på områder som sikkerhet, boring og rørledninger.

Klimautfordringer
I en tid med klimautfordringer vil også Risavika Gass Senter spille en vesentlig rolle.

- Et fokus for Risavika senteret vil være fjerning av CO2 og hvordan vi kan bruke fossilt brensel uten å belaste miljøet. I Risavika kan vi teste i mindre skala fjerning av CO2, påpeker Assadi.

Nå senteret står ferdig i 2008 vil Assadi veksle mellom å ha arbeidsplass i Risavika og på UiS.

- Fasilitetene i Risvika vil være en drivkraft for studenter, og vi vil ta med studentene til Risavika for at de kan sette seg inn i hvordan teknologien virker. Senteret vil bli særdeles relevant i arbeidet med å bygge både forskning og utvikling av utdanningene på bachelor- og masternivå.

- I den forbindelse vil OPRA-fabrikken spille en fremtredende rolle, og det kan bli snakk om å tilsette hundrevis av ingeniører i fremtiden. Landbasert kraftverk med CO2 fjerning burde være et interessant temaområde for studenter.

Synliggjøring
- Nå er poenget å synliggjøre mulighetene for studenter med utgangspunkt i den kompetansen som finnes på UiS og IRIS. Så langt har det vært et harmonisk og positivt samarbeid med IRIS og Risavika Gass Senter, og jeg har allerede møtt interesserte studenter som kan tenke seg å starte på et masterstudium fra neste år i energi.

- Det er en naturlig kopling mellom energi, miljø og petroleum utvinning. CO2 som fjernes fra avgasser for ikke å belaste miljøet, kan pumpes tilbake i reservoarene for å øke olje og gassproduksjonen. Til det trengs det turbiner og kompressorer. Vi vil derfor sette i gang spesielle kurser i turbin- og kompressorteknikk som valgemner på offshore- og petroleumssiden, avslutter Mohsen Assadi.