MENY

UiS-senter i finalen for å bli Senter for fremragende utdanning

Fagmiljøet innen simulering og e-læring ved Det helsevitenskapelige fakultet er blant finalistene om å oppnå status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

Simulering av hjerte-og lungeredning på dukke. SIMeLEARN skal bidra til innovative læringsmetoder for helseutdanninger.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) mottok totalt 21 søknader om status som Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Av disse er nå 8 plukket ut som finalister.

Fagmiljøer som søker SFU må utmerke seg når det gjelder kvalitet i eksisterende utdanning og må ha en innovativ og gjennomførbar senterplan som inkluderer formidling av kunnskap og praksis.

Centre of Excellent Simulation and eLearning (SIMeLEARN) er eneste bidrag fra UiS. Konsortsiet bak søknaden består av ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UIS, Laerdal Medical og Stavanger Universitetssjukehus.

– God respons fra komiteen

Søknaden fra UiS oppnådde score på 6 (Excellent) av 7 mulige.

– Vi synes det var veldig kjekt at vi oppnådde å bli SFU-finalister og ikke minst at vi fikk så god respons fra komiteen. Det var en flott anerkjennelse for det arbeidet som ble lagt ned ikke bare av oss, men av mange både ved SUS, Laerdal Medical og ved Det helsevitenskapelige fakultet, sier Bjørg F. Oftedal og Thor Ole Gulsrud som ledet søknadsprosessen. 

Kvalitetsforbedring og livslang læring

SIMeLEARN har ambisjon om å gi gode, innovative læringsmetoder for å forberede og utdanne helsepersonell til profesjonell yrkesutøvelse, livslang læring og kontinuerlig kvalitetsforbedring. Dette gjenspeiles også i senterets tre mål:

  1. Utvikle og globalt implementere innovative simulerings- og e-læringsmetoder i samarbeid med studenter, fakultet og praksisfeltet.
     
  2. Forberede studenter på overgangen fra utdanning til profesjonell yrkesutøvelse ved å bruke simulering og e-læring for å eksponere dem for realistiske faglige og kliniske utfordringer, og dermed tilrettelegge for livslang læring.
     
  3. Bruke simulering og e-læring for å gjennomføre kvalitetsforbedringer i klinisk praksis, og dermed styrke studenters læringsopplevelser.

SIMeLearn vil bidra til forbedring av kvalitet i utdanningene ved Det helsevitenskapelige fakultet, og legge til rette for livslang læring blant samtlige studenter ved fakultetets studieprogram. Samlet, vil SIMeLEARN ha en direkte innvirkning på mer enn 1200 studenter årlig.

Prestisjeordning for utdanningskvalitet

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal ordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Det finnes per i dag åtte slike sentre.

Ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningsfaglig kompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.

Søknadsprosessen

Til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning, kan universiteter og høyskoler søke om mellom fire og åtte millioner kroner per år. SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

– Vi er i hard konkurranse med syv andre finalister. Det blir derfor viktig at vi forbereder oss godt til komiteen kommer i september. Det blir mye jobb, men også veldig spennende, legger Oftedal og Gulsrud til. 

Finalistene vil få besøk av komiteen i september. Etter besøkene utarbeides det en innstilling for tildeling, som Styret i Diku vil behandle innen utgangen av 2019.

Les mer om SFU-finalistene her.

Tekst: Cathrine Sneberg