MENY

UiS skaper arbeidsinnflytting

De aller fleste som studerer ved Universitetet i Stavanger kommer seg raskt ut i gode og relevante jobber, ifølge en ny undersøkelse. Den viser at UiS er uvanlig flinke til å forsyne sin region med kompetent arbeidskraft fra andre steder nasjonalt og internasjonalt.

Hensikten med Kandidatundersøkelsen ved UiS, som er utført av TNS Gallup, har vært å kartlegge studentenes overgang fra studier til jobb, nåværende arbeidssituasjon og utdanningens relevans.

Blant annet viser undersøkelsen at svært mange studenter blir i Rogaland etter fullført utdanning. Mens 63 prosent av de spurte oppgir at de hadde Rogaland som hjemsted før påbegynt studium, bosetter hele 80 prosent seg i fylket når de er ferdige.

– Dette er et svært høyt tall, sammenlignet med tilsvarende undersøkelser. Det viser at UiS tilfører viktig kompetanse og arbeidskraft til sin region, sier Roar Hind, avdelingsleder for Politikk og samfunn i TNS Gallup.


F
år raskt jobb
Andre funn er også oppløftende. Blant annet viser undersøkelsen at 84 prosent av studentene var i jobb innen tre måneder etter endt utdanning. Hele 94 prosent var i jobb innen seks måneder.

Åtte av ti opplever at utdanningen på UiS er relevant eller svært relevant i forhold til stillingen de har i dag. Like mange sier seg tilfredse eller svært tilfredse med jobben de har fått.

Tallene viser også at halvparten av UiS-studentene får jobb i privat sektor. Også dette er et høyt tall sett i forhold til andre universiteter.

 

Stor undersøkelse
– Dette er gode resultater for UiS. Undersøkelsen bekrefter at vi har gode utdanninger som tilfredsstiller samfunnets behov for kompetanse, sier prosjektleder Peter Schwarz ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Årets kandidatundersøkelse er den mest omfattende som noen gang er gjennomført ved universitetet.

Alle som har fullført en grad ved UiS i løpet av de siste tre årene, mer enn 3800 personer, er blitt spurt om å delta. Svarprosenten var på 48 og gir et representativt utvalg.

 

Last ned TNS Gallup sin presentasjon av resultatene.

 

Les presseomtale hos:

07.04.2011 NRK: Studentene blir værende i Rogaland

07.04.2011 Stavanger Aftenblad: Nesten alle studenter blir i regionen