MENY

UiS søker flere praksisbarnehager

Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS søker nye praksisbarnehager for perioden 01.09.13 - 31.08.17

En praksisbarnehage tar imot førskolelærerstudenter, og må inngå avtale om praksisopplæring med universitetet. Praksisbarnehagen må ha utdannede førskolelærere som kan være praksislærere. Disse praksislærerne skal gi studentene opplæring, veiledning og vurdering. Det første året regnes som et prøveår for praksisbarnehagen, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år.

Interesserte barnehager skal sende inn skjemaet ”Søknad om å bli praksisbarnehage” (pdf) innen 25. april 2013.

Praktisk informasjon (pdf)

Søknaden sendes både pr. e-post til: birte.b.johannessen@uis.no
Skjemaet sendes som Word-fil vedlegg (ikke i underskrevet stand). Sammen med søknaden sendes link til barnehagens hjemmeside
og pr. post til:

Universitetet i Stavanger
Det Humanistiske fakultet
IFU v/ praksiskoordinator Birte Berg Johannessen
4036 Stavanger
 

Søknaden i underskrevet stand pr. post må ha disse obligatoriske vedleggene:
• barnehagens årsplan
• barnehagemyndighetens tilsynsrapport med barnehagen
ved ønske:
• øvrig informasjon om barnehagens virksomhet
Postlegging må skje innen: 25.04.2013.
 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til: praksiskoordinator Birte Berg Johannessen tlf: 51 83 35 09,
e-post: birte.b.johannessen@uis.no