MENY

UiS-student til NASA

Petroleumsstudent Christopher Hoftun skal det neste halvåret pendle mellom USA og Stavanger mens han deltar i et forskningsprosjekt om boring på Mars.

NASA-student Christopher Hoftun

Hoftun har fått innvilget en praksisperiode ved NASA (Ames Research Centre) og Mars Institute i San Fransisco.

Han er til daglig student ved petroleumsstudiet ved UiS, og har i lengre tid vært tilknyttet Space and Energy-nettverket hvor blant annet IRIS er en sentral aktør.

Praksisoppholdet ved NASA kommer som en direkte konsekvens av Space Week som ble arrangert i Stavanger i august. Her traff Hoftun blant annet direktør ved Mars Institute, Pascal Lee. Nå skal han jobbe tett med Lee og andre ressurspersoner i NASA.

Boring på Mars
Han skal arbeide med prosjektet ”Deep drilling on Mars”. Her må han både må sette seg inn i boreteknologi, både dagens og morgendagens muligheter, samt Mars’ geologi og forhold for boring der.

Målet er å samle kunnskap om forhold som påvirker boring på Mars, for på den måten å drive arbeidet med boring i verdensrommet framover.

Hoftun er glad for å ha fått denne muligheten.

- Dette er en enorm sjanse for å etablere enda tettere kontakt mellom norske boremiljø og fagmiljøet i NASA med tanke på tverrfaglige prosjekter for fremtiden, sier han.

Til Canada
Ambisjonene er store, og UiS-studenten er motivert for det som ligger foran ham.

– Om alt går bra vil jeg i tiden fremover få unik kompetanse.

Sommeren 2012 skal han være på Devon Island i nordlige Canada, og gjøre feltarbeid på det som har blitt kjent som den arktiske øyen til NASA. Forholdene på Devon Island er gunstige fordi de har mange likhetstrekk med nettopp Mars.

Hoftun skal kombinere prosjektet med sin forestående bacheloroppgave. Temaet for oppgaven skal være "Deep Drilling on Mars".

Boring i rommet?
Også strategidirektør ved IRIS, Brage W. Johansen er meget fornøyd med at Hoftun nå skal knyttes til NASA og Mars Institute.

– Det som tidligere bare har vært kontakt og samtaler formaliseres nå med konkret personellutveksling. Dette er veldig bra med tanke på å videreutvikle koblingen mellom boreteknologi utviklet for oljeutvinning og tekniske utfordringer i verdensrommet.

Johansen er en av pådriverne bak Space and Energy, og ser økt interesse for å utveksle erfaringer mellom rom og hav.

- Gjennom European Space Assosication (ESA) er vi med i et program for å formidle teknologi mellom romfartsindustrien og annen industri. Vi får nå henvendelser fra oljeindustrien på konkrete problemstillinger hvor man ser paralleller til lignende utfordringer i verdensrommet. Da er vår jobb å koble løsninger som allerede finnes med de behov som identifiseres fortløpende.

IRIS og NASA
Christopher Hoftun har i tiden fremover kontorplass på IRIS for å knyttes tettere til boremiljøet her, men han kommer å være like store deler av tiden ved NASA Ames i San Fransisco.

Utover støtte fra NASA og Mars Institute har også Space and Energy nettverket gått inn med økonomisk støtte for å gjøre opplegget praktisk mulig.

Tekst: Anja K. Bakken/IRIS
Publisert 11.11. 2011