MENY

UiS-studenter får best informasjon om utveksling

En ny analyse fra Statistisk sentralbyrå viser at studenter ved Universitetet i Stavanger har minst andel studenter som opplever at manglende informasjon fra studiestedet er en hindring for å studere utenlands.

Studenter sett ovenfra. UiS-studenter opplever færrest studierelaterte hindringer for å studere i utlandet.

Det er nasjonale målsettinger om at flere norske studenter skal reise ut i løpet av studietiden sin. Hvor godt universiteter og høyskoler informerer om mulighetene og legger til rette for at utveksling passer inn i de ulike studieprogrammene, varierer fra lærested til lærested.

Nå viser en undersøkelse at universitetene i Stavanger og Agder har minst andel studenter som savner informasjon om utvekslingsprogrammer. Henholdsvis 10 og 12 prosent av studentene her opplever dette som et stort problem Tilsvarende tall fra Universitetet i Tromsø og Nord universitet er rundt 20 prosent.

UiS gjør det også bra når det gjelder tilrettelegging av utveksling i studieprogrammene, men her er de institusjonelle forskjellene mindre når en også tar hensyn til ulike studietilbud og trekk ved studentene.

– Det er veldig kjekt å vite at UiS-studentene opplever færrest hindringer på veien fram til et utenlandsopphold, sier kontorsjef for Internasjonalt kontor ved UiS, Bjarte Hoem.

Jobber målrettet

Hoem er overrasket over tallene, men ikke så overrasket heller:

– Internasjonalt kontor på UiS har jobbet veldig målrettet med informasjon både på nettsider og i sosiale medier, arrangert store og små informasjonsmøter, samt være tilgjengelig for veiledning. Det siste tilskuddet, som særlig har blitt godt mottatt, har vært små videosnutter som veileder studentene gjennom prosessen. I tillegg har fakultetene jobbet målrettet med å tilby reelle og tilgengelige mobilitetsvinduer i studieprogrammene, forteller Hoem.

Han påpeker at informasjonen på nettsidene er skreddersydd med hensyn til hva den enkelte studenten studerer, og at institusjonen setter som krav at studieprogrammene skal kunne tilby forhåndsgodkjente utvekslingspakker som en del av studieplanen.

– Det er bra at det er få studenter ved UiS sammenlignet med andre institusjoner som mener at manglende informasjon om utvekslingsprogrammer er en stor hindring for utenlandsopphold, også når SSB tar hensyn til ulike studietilbud og trekk ved studentene. Dette innebærer vel at informasjon i alle fall ikke er til et hinder dersom studentene faktisk er motivert for et utenlandsopphold, mener Hoem.

Personlige grunner som avgjør

Hoem legger til at andel utreisende ved UiS fremdeles er mye lavere enn flere av de andre institusjonene.

– Det er slik at informasjon og faglig tilrettelegging er mindre viktig enn økonomiske og familiære hindringer. Som oftest er det utenomfaglige grunner som avgjør om en student tar et utenlandsopphold eller ikke. Vi må derfor i større grad motivere disse studentene ved å trekke frem gode finansieringsordninger og alle de positive effektene ved å reise på et utvekslingsopphold, forklarer Hoem.

Forskning har vist at studenter som har studert utenlands, får høyere lønn enn studenter som har tatt alle fag i hjemlandet. I tillegg kan utveksling bidra til personlig utvikling og ferdigheter som bedrer deres muligheter på arbeidsmarkedet.

Les mer på Statistisk sentralbyrå sin nettside: Hva hindrer studenter i å dra på utveksling? 

Les mer på Khrono: To av tre norske studenter har ingen planer om utveksling

Tekst: Karen Anne Okstad

Bjarte Hoem

Bjarte Hoem, kontorsjef på Internasjonalt kontor ved UiS