MENY

UiS-studenter flinke til å fullføre

I dag la regjeringen fram sin Tilstandsrapport for høyere utdanning for 2010. Den viser at 83 prosent av UiS-studentene fullfører studiet på normert tid.

Det skriver Rogalands Avis på nettet i dag.

Samlede tall fra universiteter og høyskoler viser at 85 prosent av studiepoengene norske studenter planla å ta i 2010, ble avlagt i form av bestått eksamen. Dette er en økning fra året før, noe Kunnskapsdepartementet sier seg fornøyd med.

På bachelornivå er UiS det beste universitetet i Norge, med en gjennomføringsgrad på hele 91,8 prosent.

På masternivå fullførte 81,6 prosent av UiS-studentene til normert tid, også dette godt over snittet for universitetene.

UiS kommer tilbake med mer informasjon om Tilstandsrapport for høyere utdanning.