MENY

UiS-studenter godt fornøyde

Resultatene fra Studentundersøkelsen 2011 ved UiS er gode. 80 prosent av studentene i undersøkelsen vil anbefale andre å søke seg til UiS, mens bare 3 prosent vil fraråde det. Den samlede tilfredsheten blant UiS-studentene er på 75 av 100 mulige poeng.

Blant de nye studentene har nærmere 90 prosent kun søkt på UiS eller hatt dette som sitt førstevalg. 30 prosent av de som har begynt et nytt studium dette semesteret svarer at de har hatt planer om å studere ved UiS i mange år.

Studietilbud og status
Studietilbudet betyr desidert mest for de nye studentenes valg av UiS som studiested. Dernest følger det å studere i Stavanger og universitetsstatusen.

– Undersøkelsen viser blant annet at studentene opplever UiS som et etablert universitet. Vi ser at universitetsstatusen har blitt stadig viktigere for studentenes valg av studiested, sier markedsrådgiver Susanna King ved UiS.

Hun er glad for det store antallet studenter som har tatt seg tid til å svare på årets undersøkelse. For i alt har nærmere 3000 UiS-studenter deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS.

Kjennskap og kjærester
Familie, venner og kjærester er de gruppene som oppgis å ha størst innflytelse på studentenes valg av studiested. Studentene svarer videre at de har fått kjennskap til UiS gjennom venner og kjente, UiS sine nettsider, nyhetsbildet og studiekatalogen.

Også kinoreklamen med Harald Eia er det mange som har fått med seg. 31 prosent av studentene svarer at de har sett filmen, og at de likte den godt. Filmen ble best likt av de nye studentene og studenter i aldersgruppen 19-21 år.

I en serie av spørsmål om hva studentene påvirkes av i valg av studium, svarer 82 prosent at jobbutsiktene er ”svært” eller ”ganske” viktige for dem. Det er i størst grad studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet som sier at de påvirkes av jobbutsiktene, mens studentene ved Det humanistiske fakultet oppgir at de påvirkes minst av dette.

Bra og spennende
Den samlede studenttilfredsheten ved UiS er på 75 poeng av 100 mulige, et tall som har holdt seg nokså jevnt fra tidligere år. Tilfredsheten med å være student er høyest blant de yngste studentene (19-21 år) og de eldste studentene (over 41 år).

Positive begreper dominerer når studentene skal beskrive UiS. Når studentene blir bedt om å beskrive universitetet med ett ord, er det ord som ”bra”, ”spennende”, ”inkluderende”, ”mangfoldig”, ”sosialt” og ”lærerikt” som går mest igjen.

80 prosent av studentene i studentundersøkelsen vil anbefale andre å søke seg til UiS, mens bare 3 prosent vil fraråde andre å gjøre det.