MENY

UiS-styret gikk for syv fakultet

Styret ved Universitet i Stavanger vedtok på møtet 23. august å gå for modell 2a i utredningen om faglig organisering. Modellen innebærer syv fakultet eller såkalte schools.

IMD UiS-styret vedtok at Institutt for musikk og dans skal bli eget fakultet. (Arkivfoto)

Vedtaket ble fattet mot en stemme.

Styret vedtok også å be direktøren utrede administrativ organisering i samråd med den vedtatte faglige modellen.

Nytt forslag

Opprinnelig ba direktør John B. Møst styret gå inn for en nærmere utgreing av de økonomiske og faglige sidene ved ny fakultetsstruktur før det ble konkludert i prosjektet.

Men debatten på styremøtet avslørte raskt at de fleste styremedlemmene hadde gjort seg opp en mening om hvilken modell de mente var best for UiS.

Økonomi

Et enstemmig styre vedtok at modellen skal gjennomføres innenfor dagens rammer.

Modell 2a innebærer at det blir etablert tre nye faglige enheter på nivå 2, en «UiS business school» basert på det som i dag er Handelshøyskolen ved UiS, et «Helsefakultet» basert på det som i dag er Institutt for helsefag, og en «UiS School of Music and Performing Arts» basert på det som i dag er Institutt for musikk og dans (IMD).

Navn ikke avgjort

Det er ikke tatt stilling til navn på de nye enhetene.

Omstruktureringen tar kun utgangspunkt i initiativene til strukturendringer som er kommet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet blir beholdt i sin nåværende form.

Fakultets- og instituttstyrer

Når det gjelder styrer på institutt og fakultetsnivå, gikk universitets styre enstemmig inn for direktørens forslag om å greie ut alternative demokratimodeller for nivå to og tre med sikte på implementering av styreform på disse nivåene fra 1. august 2017.

Styret vedtok også enstemmig å forlenge styreperioden til instituttstyrene fram til 31. juli 2017.

Tekst: Elin Nyberg