MENY

UiS tilbyr spesialistutdanning for lærere

40 barne- og ungdomsskolelærere over hele landet kan nå ta lærerspesialistutdanning i norsk og matematikk ved henholdsvis UiS og NTNU. – Det blir veldig spennende å se hvordan lærerne tar imot dette tilbudet, sier Ingrid Nielsen ved Lesesenteret.

Bildet viser en mannlig lærer sammen med en elev. 20 barne- og ungdomsskolelærere kan nå ta lærerspesialistutdanning i norsk ved UiS.

Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr til høsten videreutdanningen ”Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring” og NTNU tilbyr videreutdanningen "Matematikk for ungdomstrinnet".

Lærerspesialistutdanningen er en del av Lærerløftet, og målet er å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling, uten å gå over i administrativ stilling.

Utvikler kompetanse

Videreutdanningen er et pilotprosjekt, som vil prøves ut allerede til høsten. Studiet vil gå over to år og er sammensatt av to moduler à 30 studiepoeng. I utprøvingen vil NTNU tilby 20 studieplasser i matematikk for lærere fra 8.-10. trinn og UiS vil tilby 20 studieplasser i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring for lærere på 1.-7. trinn.

Utdanningen ved UiS er knyttet til norskfaget, som i Kunnskapsløftet har fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Målet med studiet er at lærere skal utvikle kompetanse i å utøve en veilederfunksjon i lærerkollegiet.

– Det er veldig gjevt og spennende å bli spurt om å være tilbyder for en slik utdanning, og det blir også veldig spennende å se hvordan lærerne tar imot dette tilbudet, sier Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret, UiS.

Finansierer studieplassene

Et utvalg av kommuner som allerede deltar i satsinger i realfag, lesing og skriving, eller utprøving av lærerspesialistfunksjon, kommer til å bli inviterte til utprøvingen. Det er kommunene som selv må søke om studieplasser, og søknadsfristen er satt til 15. mars.

I fordelingen av studieplasser vil det bli lagt vekt på å få varierte erfaringer med utgangspunkt i kommunestørrelse og en geografisk spredning. Kommune blir oppfordret til å søker studieplasser for minimum 2 lærere.

Staten vil finansiere studieplassene og bidra med økonomisk støtte til studentene etter modell av vikarordningen for norsk og engelsk i Kompetanse for kvalitet (60 prosent statlig finansiering, dvs statlig bidrag på 180 000 kr pr 30 studiepoeng). 

Skiller seg ut

Det stilles krav om 60 studiepoeng i fordypningsfaget (matematikk eller norsk) og minst fem års erfaring som lærer. Førstelektor ved Lesesenteret, Toril Frafjord Hoem, kan fortelle at lærere allerede har henvendt seg til henne med spørsmål om tilbudet.

– Vi håper på stor interesse for tilbudet, fordi dette er en videreutdanning som skiller seg ut. Dette er en spennende kombinasjon av fag, fagdidaktikk, veiledning og organisasjonsutvikling, sier hun.

 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Abjørn Jensen