MENY

UiS vertskap for nasjonal forskningskonferanse

Hvilken forskning foregår nasjonalt på fagfeltet norsk som andrespråk? Og hvor går veien videre? Det var sentrale spørsmål på den sjette nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk arrangert av UiS.

Elisabeth Egeli ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS. Elisabeth Egeli ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Torsdag 6. november og fredag 7. november blir det arrangert en forskningskonferanse på Sola Strand Hotel i regi av Universitetet i Stavanger. Interessen for konferansen var stor, og over hundre forskere og lærere fra hele landet hadde meldt seg på. Det er første gang UiS er vertskap for denne konferansen.

Viser bredden
Konferansen ble åpnet av dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet ved UiS, som presenterte tall som blant annet viste hvilken bakgrunn de med norsk som andrespråk har som fullfører høyere utdanning.

– Det blir bare mer og mer viktig å fokusere på å tilrettelegge for god kunnskap om norsk som andrespråk, da den norske skolen stadig blir mer flerkulturell, sier universitetslektor Elisabeth Egeli ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, som har hovedansvaret med å arrangere konferansen.

Målet med konferansen er å vise bredden i dette forskningsfeltet både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg vil presentasjonen av de ulike forskningsprosjektene kunne være til inspirasjon for deltagerne enten om de forskere eller om de jobber i skolesystemet.

Forskningsprosjekt i hele landet
Etter en forelesning om læreres perspektiv på lærerautonomi av professor og språkforsker Simon Borg, åpnet det for parallallesesjoner om ulike forskningsprosjekt om norsk som andrespråk som pågår rundt omkring i landet. Deriblant et forskningsprosjekt om flerspråklighet i tidlig barndom presentert av Hein Lindquist ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

I tillegg til presentasjonen av et forskningsprosjekt om hvordan en bør karakterisere språkutviklingen som utenlandsadopterte barn går gjennom ved ankomst til Norge av Nina Schjetne ved Universitetet i Bergen. Den første dagen av konferansen ble avsluttet med et innlegg om veien videre i andrespråksforskningen holdt av Ingri D. Jølbo ved Universitetet i Oslo.

Hvor går veien videre?
Fredagen blir åpnet med et foredrag av dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet som skal snakke om flerspråklighet i den nye grunnskolelærerutdanningen og forskningsbehov for framtiden. Det vil også bli presentert nye prosjekter av blant andre Jan Hognestad ved UiS, som vil handle om fonologiske forhold og om de står for lavt i kurs på andrespråksfeltet.

I tillegg vil det bli holdt en presentasjon av Nora Bilalovic Kulset ved NTNU, om et prosjekt som handler av sang som hjelp i norsktilegnelsen hos små barn med minoritetsbakgrunn. På slutten av dagen vil professor Anne Golden ved Universitetet i Oslo holde foredraget «Andrespråksforskning i dag - og i morgen. Hva bidrar MultiLing med?».

Professor Simon Borg holdt foredrag om lærere og deres perspektiv på lærerautonomi.

Professor Simon Borg holdt foredrag om lærere og deres perspektiv på lærerautonomi.