MENY

Unge fredsbyggere baner vei

Når ungdom i konfliktområder glemmes av myndighetene, kan det få katastrofale følger. Fred og forsoning står i fokus når ungdom fra hele verden møtes under prosjektet The Global Youth Peacebuilding Initiative (GYPI) fra 24. august til 7. september.

GYPI er et prosjekt ved Universitetet i Stavanger og en del av Stavanger2008. Kulturhovedstadsprosjektet setter søkelys på inkludering av unge mennesker i fredsbygging og forsoningsprosesser. Målet er å skape en ny arena for ungdom i sine respektive land.

- Farlig å glemme ungdom
Elise Kipperberg og Lori Drummond-Mundal ved UiS er prosjektledere for GYPI.

- Når myndigheter omsider ser at de må satse på unge, er det gjerne for sent. Tidsfaktoren er utrolig viktig. Motiverte og kunnskapstørstige ungdommer på 15 år kan fort bli desillusjonerte 18-åringer og i stedet velge vold og overgriperrrollen for å bli sett, sier Elise Kipperberg.

- Det er mye å tape ved å glemme tenåringer når landområder skal gjenoppbygges og traumatiserte mennesker generelt skal komme seg på fote igjen dersom man ikke gir denne gruppen oppmerksomhet og bruker kraften og ressursene deres, sier Lori Drummond-Mundal.

I vår har ungdomsgrupper fra Sør-Afrika, Guatemala, Israel, Palestina, Burma og Norge kartlagt situasjoner for unge der de bor. De har diskutert livskvalitet, hvordan FNs tusenårsmål påvirker hverdagen deres og hvordan de selv på en god måte kan bidra til å løse konflikter i familie, skole og lokalsamfunn. Kjernegruppene på ca. 30 unge i alder 14 til 18 år har også brakt engasjementet sitt inn i skoler og lokalsamfunn.

Fredsleir og konferanse
Fra 24. august til 7. september møtes de for å utveksle erfaringer sammen med forskerne fra UiS. Den første uken reiser de på fredsleir i Suldal, og de skal også besøke alle ungdomsskolene i nærområdet.

Den andre uken foregår i Stavanger og i Sandnes. Den 2. september går GYPI-konferanse2008 av stabelen med mottoet ”Si fra – bli hørt ” på Universitetet i Stavanger. Her vil GYPI- ungdommene på kreative måter presentere arbeidet sitt om ungdoms roller, rettigheter og ansvar i fredsbyggings- og forsoningsprosesser overfor ca 350 ungdommer fra videregående skoler i Rogaland.

Unge fredsprisvinnere
Til konferansen kommer også de to unge fredsprisvinnere Charm Tong (26) fra Burma, som vant Studentenes Internasjonale Fredspris i 2007, og Thandiwe Chama (17) fra Zambia, vinner av International Children’s Peace Prize i 2007 for sin innsats for utdanning og opplysning om hiv og aids. Denne prisen er etablert med støtte av tidligere Nobel Fredsprisvinnere og deles ut hvert år av Kids Rights i Nederland.

Forskningen fra GYPI-prosjektet vil bli presentert for lokale og nasjonale myndigheter i de respektive landene. Dokumentasjonen vil også bli oversendt til FN i anledning Det Internasjonale Tiåret for en Fredskultur og Ikke-vold for Verdens Barn (FNs erklæring for 2001 til 2010)