MENY

Unik mulighet for barnehagelærere til å ta videreutdanning

Er du barnehagelærer og ønsker en kompetanseøkning? Til høsten kan du for aller første gang ta videreutdanningen «Barns språkutvikling og språklæring» ved Universitetet i Stavanger.

Bildet viser en ansatt i en barnehage sammen med barn. Til høsten kan du ta videreutdanningen «Barns språkutvikling og språklæring» ved UiS.

For første gang kan barnehagelærere ta videreutdanning med finansieringsordning etter at de har begynt å jobbe. Regjeringen har satt av flere hundre millioner til etter- og videreutdanning for å øke kompetansen blant det pedagogiske personellet for at kvaliteten i barnehagene skal bli enda bedre.

Barns språklige uttrykk

Kurset passer deg som er pedagog i en barnehage, som ønsker mer kunnskap om kommunikasjon og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Dette omfatter også kunnskap om språkutviklingen hos de barna som har norsk som andrespråk.

– Studiet tar utgangspunkt i temapakkene i Språkløyper, men tar studentene enda et steg dypere inn i materialet. Studentene vil få kunnskap om tematikken "språk" gjennom forelesninger av fagpersoner med spisskompetanse på feltet. Videre vil de få mulighet til å sette teori ut i praksis gjennom utviklingsarbeid i egen barnehage og ved faglige refleksjoner med medstudenter, forteller Gunn Ofstad ved Lesesenteret.

Hun er faglig ansvarlig for studiet, som har oppstart 15. september. På studiet vil du som student få mer kunnskap om hvordan du kan legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn. Du vil også lære hvordan du kan støtte og følge opp barns språklige uttrykk.

Samtalen som språklæringsarena

Et sentralt arbeidskrav i studiet vil være å igangsette, gjennomføre og evaluere et pedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage. Du vil lære mer om samtalen som språklæringsarena, språklig variasjon og språkmøter og du vil få mulighet til å observere, dokumentere og kartlegge språk, samt lære hvordan du kan innføre tiltak.

«Barns språkutvikling og språklæring» ved Universitetet i Stavanger, er et tilbud for alle pedagoger ansatt i en barnehage. Utgiftene dekkes av Utdanningsdirektoratet, så det vil ikke koste deg noe å ta dette studiet. Du må få en avklaring fra din arbeidsgiver før du kan søke. Søknadsfristen går ut 15. april.

– Tilbudet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert. Mellom samlingene er det leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Gjennom ordningen med direktoratet gis studentene tid til å studere, og de må ikke ta dette fra egen fritid, forteller Ofstad.

Les mer om «Barns språkutvikling og språklæring», og hvordan du kan søke.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Steinar Figved