MENY

Universitetet i Stavanger og IRISmed i Hynor-prosjektet

Samferdselsminister Signe Navarsete åpnet i dag Statoils hydrogenstasjon på Forus. Det åpner samtidig for realiseringen av hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo som etter planen skal være mulig å kjøre med hydrogendrevne biler i løpet av 2009.

Professor Oluf Langhelle representerer UiS/IRIS i prosjektgruppen for Hynor, knutepunkt Stavanger, som er en del av det nasjonale Hynor-prosjektet.
Oluf Langhelle er sekretær i den lokale styringsgruppen med representanter for Statoil, Lyse, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Energiparken, Bellona og Rogaland Taxi og sitter også i arbeidsutvalget sammen med Statoil og Rogaland fylkeskommune.


Oluf Langhelle med en av hydrogenbilene i Miljøparken på Bærheim under presentasjonen i dag.

Langhelle har ansvar for den lokale kjøretøygruppen og arbeidet med typegodkjenning av Toyota Prius. I kraft av regionens posisjon i norsk olje- og gassvirksomhet er hovedpoenget regionalt å produsere hydrogen fra naturgass.

- Forutsetningen for dette prosjektet er at det skal være biler som går på ren hydrogen som er produsert fra naturgass, sier professor Oluf Langhelle, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Bilene vil få fylt hydrogen med 350 eller 700 bar trykk. 700 bar trykk er regnet som fremtidens drivstoff.

- Pr. i dag vil en bil som skal kjøre fra Stavanger til Oslo fylle tanken fem ganger. Men i løpet av få år vil det være mulig å kjøre strekningen med bare en fylling. Hele forutsetningen for prosjektet er at drivestoffet hydrogen skal være klimanøytralt, og det skal ikke være CO2-utslipp fra bilene. I en større sammenheng kan dette bidra til redusere utslippsproblemene i transportsektoren og svekke den globale oppvarmingen. Utslippene fra en hydrogenbil er rent vann uten noen forurensende effekt.

UiS/IRIS-forskning
- For UiS/IRIS er prosjektet interessant i flere sammenhenger. Vi har gjennomført en holdningskampanje med 600 respondenter i Stavanger-regionen om hydrogen som drivstoff. Resultatene er snart klare. I tillegg er vi i ferd med å utvikle forskningsområder som kan knyttes opp til bruk av hydrogen innen området bærekraftig utvikling. I en større sammenheng har dette også med ledelse og bedriftenes samfunnsansvar å gjøre. Det er også mulig å få til tverrfaglig forskningssamarbeid på UiS blant annet mellom det samfunnsvitenskapelige fakultet og det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på dette området. Forskningsaktiviteter knyttet til hydrogen kan også komme inn på undervisningssiden.

- I 2020 har vi et håp om at en større prosentandel kjøretøyer blir drevet av hydrogen, biodrivstoff, diesel eller etanol uten utslipp av klimagasser. Det vil gi et merkbart bidrag til å redusere utslippene av CO2-gasser. 25% av dagens utslipp kommer fra transportsektoren, og utslippene har økt med 23% de siste årene.

Torsdag skal det arrangeres et stort seminar i Miljøparken på Bærheim om den videre utviklingen av Hynor-prosjektet, og hydrogenbilene er en av attraksjonene under årets ONS.