MENY

Universitetet i Stavanger tilbyr videreutdanningsprogram for lærere

"Kompetanse for kvalitet" er en felles strategi for videreutdanning av lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. UiS har flere muligheter for deg som ønsker videreutdanning. Søknadsfristen er 15. mars.

Programmet gir deg som er lærer mulighet til å bli fritatt fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver for å følge undervisning. Tilbudet gjelder for alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen og i videregående opplæring, og lærere som underviser voksne.

Etter- og videreutdannigskurs ved Universitet i Stavanger:

 

Søknadsskjema

 

Kontaktpersoner for Kompetanse for kvalitet:
SAK-koordinator:
Hallvor Lyngstad

Administrasjon:
Anne-Karin Sivle Pettersen

UiS og kompetanse for kvalitet

Flere tilbud fra Utdanningsdirektoratet:
Studietilbud 2013 

UDIR Et magasin fra Udanningsdirektoratet