MENY

Universitetsdirektør Per Ramvis tale ved semesteråpningen i Tjodhallen, 18. august 2009

Mitt navn er Per Ramvi, og jeg er Universitetsdirektør her ved UiS

Universitetsstyret har pekt ut en ambisiøs strategi for UiS.

Fram mot 2020 skal vi utvikle det nasjonale, innovative nyskapingsuniversitetet.

Vi har brukt mye tid og krefter på å bygge en organisatorisk basis for dette.

De bærende enhetene er instituttene, fakultetene og Arkeologisk museum.

Disse utvikler igjen aktiviteter i samvirke med forskningsselskapet vårt IRIS, kommersialiseringsenheten vår (TTO) Prekubator og EVU-enheten vår UiS Pluss.

Prosjektrammene for dette vil ofte være knyttet til definerte programområder og til virtuelle forskningssentre hvor fagfellesskapet, på tvers av institutt og fakultetsgrenser, er det sentrale.

Men også samarbeid og fagfellesskap med andre institusjoner som vårt eget IRIS, Universitetssykehuset, Universitetet i Agder og andre.

Til sammen utgjør alt dette et rammeverk for UiS, et rammeverk som skal ivareta så vel det individuelle som det kollektive,
det institusjonsbyggende så vel som forholdet til samfunns- og næringsliv rundt oss, og til politiske føringer og nasjonale målsettinger,

Enheter som UiS Alumni, UiS Karrieresenter og Senter for Studententreprenørskap skal ytterligere styrke samspillet med våre omgivelser, og også involvere våre studenter.

Sammen med Universitetet i Agder har vi utviklet en søknad som er positivt omtalt i regjeringens Forskningsmelding, og som i høst behandles i IEUA.

Et konsortium av UiS/UiA søker her om å bli den nasjonale norske deltaker i den eksklusive, europeiske nettverksorganisasjonene av innovative universiteter i Europa.

Ved de rammene vi nå har lagt og de målene vi har satt oss, oppfyller vi også statsråd Toras sentrale politiske målsettinger om Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon.

STUDENTBYEN Stavanger har fått økt fokus siste året.
Campusutvikling, Studentboliger, Studentmiljø, Studentenes Hus og Studentersamfunnet Folken er områder som gis et løft, og mange universitetsvenner bidrar her.

Ikke minst griper nå studentene selv fatt i dette, og samarbeidet med studentorganisasjonen STOR er, og vil stadig være, like viktig.

Det er ingen tvil om at studentene selv vil være en av de viktigste kreftene for at UiS skal realisere strategien om å være et særlig nyskapende universitet.

Så jeg oppfordrer alle nye studenter til et aktivt studentliv – også for å hjelpe oss med å utvikle UiS.

I høst har vi kanskje en særskilt motkraft som vi må være OBS på for ikke å bli satt ut av spill – Svineinfluensaen.


For å begrense smittefaren mest mulig, vil vi be studenter, ansatte og besøkende om å utvise god hygiene.

Bare ved å vaske hendene ofte med såpe og vann, er mye gjort. Nysing og hoste bør gjøres i et tørkle eller i albukroken.
I tider som dette er det kanskje heller ikke strengt nødvendig å håndhilse når man møtes.

Men hvis du tar tempen og har feber på mer enn 38 grader, er sjansen stor for at du har fått svineinfluensa.
Muskel- og leddsmerter, sår hals og hodepine er andre symptomer.

Da er det viktig at du holder deg hjemme de neste syv dagene og ringer fastlege eller Influensatelefonen i Stavanger.

Ved UiS har vi laget en egen kriseplan for å håndtere et eventuelt stort frafall. Informasjonsplakater er hengt opp over hele campus og i Studentsamskipnadens studentboliger. Vi har også trykket opp dette lille heftet (VIS) med viktig informasjon, som også ligger på nettsidene våre. Videre informasjon vil bli fortløpende oppdatert i alle våre kanaler på nett. Så følg med på nettsidene våre.

Takk for oppmerksomheten.