MENY

Universitetsstyret 15. februar 2007

Alle sakene på dagens styremøte ble vedtatt i tråd med utkast til vedtak.

I sak 03/07 "Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet" kom det et tillegg i vedtaket som presiserer at "Styret får en ny sak om eksternt finansiert virksomhet i løpet av vårsesjonen 2007". Grunnen til dette er at regelverket er under revisjon. I sak 06/07 "Valgstyret - oppnevninger" venter man på at StOr skal oppnevne student til valgstyret.

Styresakene til dagens møte 150207 kan leses her.