MENY

Universitetsstyret 24. september 2008

Alle sakene på dagens styremøte ble vedtatt i tråd med utkast til vedtak, med unntak av en sak som ble utsatt.

Mari Hassel Ajakson fra Studentsamskipnaden orienterte kort om boligsituasjonen for studentene. Alle som var inkvartert i de midlertidige hyblene på campus har nå flyttet ut. Hun opplyste også at byggingen av de nye studentboligene på Misjonsmarken går etter planen.

Sak om retningslinjer for sakkyndig vurdering av søkere til professorstilling ble utsatt til novembermøtet.

Følgende doktorander ble kreert av Styret: Tina Puntervold, Eivind L .Rake, Klaus Mohn, Trude Furenes, Omid, Karoussi og Liping Yu.

Styresakene til dagens møte kan leses her (pdf - 1,2 mb)