MENY

– Urealistiske kriseøvelser

Kriseøvelser er ofte for godt planlagt av aktørene. Det kan gjøre dem lite realistiske, mener Lars E. Hanssen.

I dag arrangeres den nasjonale konferansen ”Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder” på UiS. Rundt 240 personer deltar. Blant deltakerne på konferansen er Lars E. Hanssen, direktør for Statens helsetilsyn.
Han mener kriseøvelser ofte er for godt planlagt av aktørene.
– De blir nærmest en rutine, og resultatene blir for pene og ordentlige. Under en krise vil mye endre seg underveis. Jeg mener aktørene, for eksempel Hovedredningssentralen, burde spille inn nye forutsetninger underveis i øvelsen, kommenterte han under konferansen.
Tora Aasland, forsknings og høyere utdanningsminister, er enig i at det er viktig med realistiske kriseøvelser.
– Jeg ser poenget. Det blir som å gå opp til eksamen, men å sitte med svaret foran seg. Det er viktig at en greier å lage realistiske øvelser, som kan være krevende på den kunnskapsmessige eller tekniske siden, sa hun.

10-årsjubileum
I år er det ti år siden studiet master i samfunnssikkerhet ble startet på UiS. Aasland var blant dem som tok initiativ til å starte studiet, og har tidligere vært med i programkomiteen til konferansen. I sitt foredrag tok hun opp spørsmålet ”Hvordan bygger vi opp den beste samfunnsberedskapen i balansen mellom realiteter og innbilt frykt?” Aasland nevnte flere hendelser som har preget det siste året. 11. juni erklærte verdens helseorganisasjon svineinfluensaen for en epidemi.
– ”Var alt bare snakk?” har flere spurt. At epidemien ikke har utviklet seg mer kan være fordi vi har gjort de riktige tingene, selv om vi underveis har fått beskjed om at epidemien ikke var like hissig som vi først trodde, sa hun.
I 1776 forsket legen Edward Jenner seg fram til en vaksine mot kopper.
– Denne forskningen dannet utgangspunkt for influensavaksinen vi i dag bruker, sa forsknings- og utdanningsministeren.

Regjeringsmøte under vann
Klimaendringer var blant temaene for Aaslands foredrag. I oktober, 2009, deltok medlemmene av regjeringen på Maldivene på dykkerkurs. De skulle nemlig være med på regjeringsmøte under vann på Maldivene. Målet med møtet var å rette oppmerksomhet mot klimaendringer og stigende havnivå.
– Folk flest er ikke like bekymret for miljøendringene som de som deltok på møtet på Maldivene. Nærhet til problemet spiller inn på hvor opptatt folk er av det, sa Aasland.
I Norge havner likevel klimaendringene på femte plass i en rangering over hva folk frykter mest. Det viser en undersøkelse utført av selskapet YouGov som er utført på oppdrag av Mandag Morgen. I USA kommer klimaedringer på tiende plass, og i England på syvende plass.
– Klimakrisen angår oss, og vi har et felles ansvar, sa Aasland.