MENY

Ursin blir professor i reservoarteknikk

Jann Rune Ursin er tilsatt som professor i reservoarteknikk ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS.

Ursin har bakgrunn innen fysikk med en cand. real.-grad i høyenergifysikk (1980) og dr. scient i petroleumsfysikk (1989), begge fra UiB. I tillegg har han tilbrakt en periode ved CERN som ”scientific fellow”.

Ursin ble førsteamanuensis i reservoarteknologi ved daværende Høgskolen i Stavanger i 1989, og har også erfaring som overingeniør i Oljedirektoratet.