MENY

USA-diplomati i Forum for historie, kultur og samfunn

Postdoktor Helge Danielsen, Universitetet i Oslo, holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 26. mars kl. 18.00-19.30, rom O-101 Hulda Garborgs hus.

Tittel på foredraget er "Amerikansk "public diplomacy" i Norge i 1950-årene - bakgrunn, målsetninger og strategier".

Såkalt 'public diplomacy' er en samlebetegnelse for tiltak som et lands myndigheter setter i verk for å håndtere sitt forhold til et annet lands befolkning. Formålet med slike tiltak er som regel å støtte opp under tradisjonelle diplomatiske og politiske mål, og virkemidlene kan f.eks. strekke seg fra opprettelsen av såkalte kultur- eller informasjonssentre, via gjennomføring av utvekslingsprogrammer, til bruk av uforfalsket propaganda. Når USA intesiverte sin bruk av denne formen for diplomati i begynnelsen av den kalde krigen, var formålet bl.a. å skape positive Amerika-bilder blant de allierte landenes befolkninger.

Foredraget tar for seg hvilke virkemidler som ble foretrukket i Norge, hva som var hovedmålsetningene med amerikansk påvirkningspolitikk her i landet, og hvordan det norske eksempelet kan plasseres i forhold til overordnete amerikanske 'public diplomacy'-strategier i 1950-årene.