MENY

Usikker på hva du skal gjøre til høsten?

I usikre tider er det ekstra smart å ta utdanning. UiS har mange enkeltemner, årsstudier, videreutdanninger, bachelorprogram og masterutdanninger å velge mellom.

Usikker mann, illustrasjonsfoto.

På UiS kan du studere ganske mye forskjellig! Vårt studietilbud spenner fra årsstudier, bachelor- og masterstudier til doktorgradsstudier og videreutdanninger. Felles for alle våre utdanninger er at de er nyskapende, relevante for arbeidslivet og har internasjonal aktualitet.

Hva med et årsstudium?

Et årsstudium gir deg ny kunnskap, utvider fagkretsen og kan supplere utdanningen du allerede har. Et årsstudium er også en forsmak på bachelorgraden du ønsker å ta. Du får mulighet å søke deg direkte til det andre året på bachelorgraden dersom du ønsker å fortsette å studere. Et årsstudium kan også gi fordeler i jobbsammenheng eller hvis du ønsker å søke en masterutdanning.           

UiS tilbyr årsstudier i sosiologi, historie, religion, idrett, matematikk, engelsk, nordisk, drama og kunst og håndverk. Søknadsfristen for alle årsstudier er 15. april.

Har du fagbrev i elektro eller bygg/maskin?

Da har du mulighet å begynne direkte på en ingeniørutdanning. Y-veistudiet er for deg som har en yrkesfaglig utdanning og et relevant fagbrev, men som ikke har generell studiekompetanse. Y-veien er en forkortelse for "yrkesveien". Universitetet i Stavanger tilbyr to ulike Y-vei studier: Bachelor i Automatisering og elektronikkdesign og bachelor i Maskiningeniør. Søknadsfrist for Y-veistudier er 15. april.

PPU

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Tar du videreutdanning i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Stavanger får du undervisningskompetanse. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU, heltid, deltid og samlingsbasert. Søknadsfrist for PPU er 15. april.

Vil du forstå sykdommer?

Bachelorstudiet biologisk kjemi fokuserer på tre områder: helse, mat og miljø. I Biologisk kjemi lærer du om organismenes samspill med miljøet og om stoffene og prosessene i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle et bærekraftig miljø. Søknadsfrist 15. april

Vil du hjelpe mennesker?

Vil du jobbe med å hjelpe andre mennesker, da er kanskje sosialfag og psykologi noe for deg? Ved UiS kan du blant annet studere psykologi, sosialt arbeid eller barnevern.

Høsten 2020 starter en ny bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger. Psykologistudiet vil ha fordypning i både arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Behovet for psykologikompetanse i arbeidslivet er stort, og UiS har lenge ønsket å etablere et studietilbud i psykologi. Psykologistudiet vil ha et bredt nedslagsfelt, med en anvendt profil og fordypning i områdene arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Dette er en kompetanse som er etterspurt bla. i personalavdelinger, bedriftstjenester, NAV og sosiale tjenester. Søknadsfrist for sosialfag og psykologi er 15. april.

Innen helsefag kan du velge mellom bachelor i sykepleie eller paramedisin, mange masterutdanninger og videreutdanning i kreftsykepleie. Søknadsfrist for helsefag er 15. april.

Deltidsstudier i data?

For å imøtekomme behovet for IKT-kompetanse i industrien tilbyr UiS nå to masterprogram innenfor data på deltid.  

Studieprogrammet Applied Data Science er rettet mot ingeniører fra andre fagretninger enn data, som ønsker å bygge på med faglig kompetanse innen Data Science.  I dette studieprogrammet lærer man å hente ut relevant informasjon fra ulike datasett, og å bearbeide dataene på en sikker måte. Applied Data Science skaper muligheter for studenter med ulik realfagsbakgrunn eller ingeniørbakgrunn som har lyst å rette seg mer mot digitalisering og dataanalyse. Søknadsfrist er 15. april.

Har du en bachelorgrad i data tilbyr vi nå masterprogrammet Datateknologi på deltid. Masterstudiet er internasjonalt med undervisning på engelsk. På studiet tilbys emner innen blant annet maskinlæring, data mining, IKT-sikkerhet og informasjonssystemer. Søknadsfrist er 15. april.

Hva med økonomi eller jus?

Bachelor i økonomi og administrasjon gir deg innføring i fag som strategi, ledelse, regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring, matematikk, statistikk, investeringer og samfunnsøkonomi.Det er behov for økonomer i alle fagfelt, og dette studiet er perfekt for deg som ønsker gode og allsidige muligheter på arbeidsmarkedet. Etter endt utdannelse vil du være kvalifisert til økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Søknadsfrist er 15. april.

Et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap retter seg mot jobber innenfor privat og offentlig sektor, som energirelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning. Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innen privat og offentlig sektor. Søknadsfrist er 15. april.

Enkeltemner

Du kan søke opptak til åpne enkeltemner ved Universitetet i Stavanger. Fristen for å søke opptak til enkeltemner med oppstart i høstsemesteret er 1. august. Her kan du se eksempler på åpne enkeltemner våren 2020.