MENY

Utdanning for bedre velferdstjenester

I dag starter arbeidet med en stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene. – Vi skal utvikle utdanninger og utfordre tankesett som har vært med oss i mange år. Det er utfordrende, men en jobb det er nødvendig at vi tar, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Nye kompetansebehov krever nytt innhold i utdanningen. Dette arbeidet er et av de viktigste bidragene til å sikre gode velferdstjenester for framtida, sier Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Meldingen spenner over et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger og forskningsområder, og vil ha betydning for kunnskapsbasert tjenesteyting innenfor alt fra barnevern til eldreomsorg.

– Vi skal sikre at helse og sosialsektoren har god tilgang på kompetent personell som kan jobbe sammen for å gi brukerne god behandling og oppfølging, sier Aasland.

– Modernisering og tilpassing av utdanningene er et viktig virkemiddel når samhandlingsreformen nå skal gjennomføres, sier statssekretær Ragnhild Mathiesen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Meldingen skal omfatte videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning. Den skal etter planen legges fram høsten 2011 og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Les hele mer på regjeringen.no