MENY

Utdanning inn i smartbykonferanse

Teknologi er på full vei inn i klasserommene. UiS samarbeider med Nordens største smartbykonferanse, Nordic Edge Expo, for å løfte fram smart læring.

Sal med foredragsholder og folk som hører på. John Peter Hernes, en av initiativtagerne til KnowHow, ønsket 250 deltagere velkommen til konferansen i fjor. I år blir konferansen en del av Nordic Edge Expo.

I 2016 samlet KnowHow 250 deltagere som er nysgjerrige på bruk av teknologi i læringssituasjoner. Når utdanning blir tema på smartbykonferansen Nordic Edge Expo, håper arrangørene å nå mer enn dobbelt så mange.

UiS satser på digital eksamen, og i løpet av året skal 80 prosent av alle skoleeksamener være digitale.

Smart læring

Målet med KnowHow er å koble undervisere og skoleledere fra ulike skolenivå for å skape en arena for inspirasjon og deling på tvers av skolenivå, samt mellom skolen og næringslivet.

– Vi, på høyere utdanning, må forstå hva som skjer på grunnskolenivå, slik at vi kan tilby det studentene er vant med og det de forventer når de kommer for å studere på UiS, sier leder for NETTOP-UIS, Atle Løkken.

Sammen med seniorrådgiver Helene Gram utarbeider han programmet for årets konferanse. De mener man bør unngå å pålegge lærere flere oppgaver , men heller peke på hvordan teknologi kan avlaste læreren og gi bedre læring hos elevene.

– Det handler ikke om teknologi for teknologiens skyld, men om å studere og jobbe smartere, sier Gram.

Utdanning og kunnskap i smartbyen Stavanger

UiS er med i EUs smartbyprosjekt Triangulum, hvor Stavanger er fyrtårn for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. I desember vedtok Stavanger bystyre «Veikart for smartbyen Stavanger» hvor er utdanning og kunnskap et av fem satsingsområder.

– Samarbeidet med universitetet passer godt med at utdanning er tatt inn i Smartby-satsingen til Stavanger kommune. Smarte byer handler mer og mer om å ta i bruk teknologi for å løse viktige oppgaver i samfunnet. Da er kjerneoppgaver som helse og skole viktig, sier daglig leder i Nordic Egde Herbjørn Tjeltveit.

Han viser til at smartbykonferansen skal være mer enn en møteplass for de som jobber med utvikling av teknologi.

– Vi vil ha med de som skal bruke teknologien som del av sin arbeidsplass. Det er viktig at de er med og former utviklingen, sier han.

Klasserommene endres

Nordic Edge Expo arrangeres i Stavanger forum 26.-28. september, og utdanning er hovedtema første konferansedag. I tillegg blir det et stort utstillingsområde under hele konferansen.

Arrangørene jobber spesielt med tematikk rundt hva som skjer når elevene har hver sin datamaskin. Grunnskoleelever i Randaberg og Sola har brukt Chromebook lenge, og snart tar elever i Stavanger-skolen i bruk denne bærbare pc-en som er rimeligere og raskere enn en vanlig pc. En-til-en endrer klasserommet fullstendig, stiller andre krav til læreren og endrer hva elever forventer når de kommer til andre utdanningsinstitusjoner.

– Studentene våre er digitale, og det må vi ta på alvor. Hvis ikke blir det en kulturell differansen mellom studentene og institusjonen, sier Atle Løkken.

Det er store fordeler ved å inkludere de yngste i bruk av digital læringsteknologi.

– Det er enklere å lære en førsteklassing, enn en pensjonist å bruke ny teknologi. Etter det går det av seg selv. Ved å utdanne de unge, kan de være en gigantisk driver i utviklingen, sier Løkken.

Tekst: Karoline Reilstad