MENY

Utdanning med dybde

Grunnskolelærerutdanningene ved UiS vektlegger faglig fordypning og tett kobling til praksisfeltet. UiS-forskning bygger opp om en fagsterk utdanning.