MENY

Utdanningsdirektoratet roser språkprosjekt

EKSPER-prosjektet fra Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS fremheves i en rapport om styrking av fremmedspråk i grunnutdanningen.

I høst ble Utdanningsdirektoratets prosjekt Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen 2005-2009 avsluttet. Dette er direktoratets strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen I prosjektets sluttrapport omtales EKSPER som ”… et sentralt bidrag for å øke den praktiske tilnærmingen til fremmedspråkopplæring i praksisfeltet.”.

Førsteamanuensis Alexander Dessingué setter pris på den positive omtalen.

- Det er hyggelig at direktoratet anerkjenner EKSPER, som er et samarbeid med lærere i ungdomsskolen. Det er også fint å få bekreftet at miljøet ved UiS har tolket riktig i forhold til kunnskapsløftet, sier han.

Involvert i ny læreplan
I etterkant av prosjektet har direktoratet involvert miljøet ved IKS i arbeidet med veiledning til læreplan i skolen.

EKSPER, som står for Elevenes Kommunikative Språk PERformanse, er et resultat av et samarbeid mellom ungdomsskolelærere og lærere i videregående skole i Rogaland og Institutt for kultur og språkvitenskap ved UiS. Prosjektet startet høsten 2006 og er tilpasset åttende, niende og tiende klasse. Den fargerike sirkelen A3-format som er hovedverktøyet i EKSPER, ble nylig også ferdige for første og andre trinn i videregående skole og vil være tilgjengelige på EKSPERs nettsider i løpet av februar.

Enklere for språklærere
EKSPER er en konkretisering av den nye læreplanen (L06) for fremmedspråk i form av konkrete og kommunikative performansemål. I EKSPER er det valgt å snakke om performansemål istedenfor kompetansemål fordi Kunnskapsløftet ved å definere språk som et praktisk fag setter hovedfokus på ”Språk som handling”. Skillet er inspirert av diskusjonen Chomsky introduserer mellom competence (intuitiv kunnskap og evnen til å forstå og formulere grammatisk korrekte setninger) vs. performance (bruk av språket i konkrete situsajoner).

EKSPER bidrar til å gjøre det enklere for språklærere både å planlegge og å kartlegge språkperformansene hos elevene.
EKSPER-sirkelen kan lastes ned gratis fra www.uis.no/eksper