MENY

Utdanningsforskere: Lytt til barn og unge

Utdanningskonferansen ICSEI har blitt arrangert i over 30 år og er en konferanse med høy internasjonal status. I forrige uke ble den for første gang arrangert i Norge, og UiS var vertskap.

Overrekkelse av ICSEI-flagget til delegatene fra Marokko Overrekkelse av ICSEI-flagget til delegatene fra Marokko

Til sammen 800 foredragsholdere og deltakere fra over 40 land var samlet for å lære, diskutere og få med seg nye perspektiver på utdanningsforskning. 

Det overordnete temaet for årets ICSEI-konferanse var «Bringing Together – Creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability» Med det som bakteppe var store navn som Jan Egeland, Kathy Sylva, Amanda Datnow og verdens beste lærer, Maggie MacDonnell, samlet for å gi sine perspektiver på hvordan vi sammen kan arbeide for mangfold, likhet og bærekraft.

Lærere betyr noe!  

Fra scenen fikk Maggie MacDonnell, kåret til verdens beste lærer i 2017, en fullsatt sal til å rope «Teachers matter!» i kor. Hennes oppfordring var å hele tiden lytte til de unge, forsøke å forstå hva det betyr og så handle ut i fra det. 

– Dersom en blomst ikke blomstrer så kaster vi den ikke, vi endrer miljøet rundt slik at den får forholdene den trenger for å gro, sa hun som metafor for elever.  

Keynote Amanda Datnow, fra Department of Education Studies and Associate Dean of the Division of Social Sciences at the University of California, snakket om viktigheten av samarbeid mellom lærere for utvikling i skolen, og hvordan skoleledere, forskere og politikere må sørge for å legge til rette for at det kan skje.

– Profesjonelt samarbeid må bevege lærere, det må bety noe for dem slik at de fremmer likhet for studenter, profesjonalitet, og læring. Vi må lete ette den enkelte lærer og elevs styrker, sa hun fra scenen.  

Påvirkning fra barnehagen 

Barnehageforskning hadde også stor plass på programmet. Blant annet var en av verdens fremste barnehageforskere, Kathy Sylva, invitert for å snakke om sin forskning på hvordan barnehage påvirker barna senere i livet. Hun har gjort en studie som involverer over 3 000 barn.  

– Barn som er gode på selvregulering er flinke til å ta tak i læring. Og læring er gøy! sa hun. 

Variert program 

Programmet under ICSEI har vært variert. I tillegg til keynotes, musikalske innslag og stands, har det på det meste var det 21 parallellsesjoner på samme tid. Forskning fra både barnehage og skole er presentert for deltakerne.  

Målet har vært å påvirke kvaliteten på utdanning fra barnehage til videregående skole, samt i lærerutdanninger. 

Lærende fellesskap 

Fredag morgen ble The extreme after dinner speakers’ club arrangert. Her fikk hver taler 8 minutter til å formulere et budskap under fanen «Bringing together». De syv deltakerne var på hvert sitt vis opptatt av hvor viktig det er å lytte til barn, unge og studenter. 

– Det er vårt ansvar å lytte til barn og unge, og handle ut fra det. La 2019 være året for anerkjennelse, bevisstgjøring og handling, sa Elaine Munhte, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora fra scenen.

Mohammed Elmeski, som skal være med å arrangere neste års konferanse, oppfordret til å fortsette å søke etter likhet, utdanning for alle og å samarbeide med kolleger over hele verden. 

Arrangeres i Marokko neste år 

Under avslutningsseremonien takket Munthe av alle som har vært involvert i planlegging og gjennomføring av konferansen. 

– Alle de dyktige arrangørene, og ikke minst deltakerne har gjort det mulig å få dette til. Og i god «bringing togehter»-ånd har vi fått samarbeide og bli kjent med mange dyktige mennesker.  Det som bringer oss sammen er vårt felles mål om å jobbe for alle barn og unge, sa hun før delegatene fra Marokko formelt fikk overrakt ICSEI-flagget.  

Neste år arrangeres konferansen i Marokko. Det blir første gang konferansen arrangeres i Afrika og de arabiske landene. Neste års tema blir «Education, youth empowerment, sustainable development: collaboration between the Global South and North to improve education quality».  

– Dette blir en mulighet til å skape en bro og forståelse, for å bygge den fremtiden vi vil ha ut fra den verden vi har i dag, sa Elarbi Imad.  

Globalt fellesskap

International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) fungerer som et globalt fellesskap der nyskapende kunnskap og god praksis blir delt for å forbedre kvaliteten på utdanning og utdanningssystemer for alle verdens barn og unge.

Universitetet i Stavanger var vertskap for konferansen, men organiseringen har foregått i tett samarbeid med Region Stavanger, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapssenteret, NTNU, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, IMTEC og LearnLab.

Les også: Nå er vi klare for ICSEI

Tekst: Ina Midttveit