MENY

Utfordrar dysleksiforskinga

- Det er urovekkande lite diskusjon og refleksjon rundt kjerneomgrepa i dysleksi-forskinga, hevdar førsteamanuensis Per Henning Uppstad ved Lesesenteret.