MENY

Utfordrer Europas ruspolitikk

Europas avhengighetspolitikk legges under lupen når rusforskere ved UiS og IRIS deltar i EU-prosjektet Alice Rap. Forskningen skal legge føringer for europeisk ruspolitikk fram mot 2020.

Forskningsprosjektet Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Refraiming Addictions Project, også kalt Alice Rap, er en storsatsing i EU. Bakgrunnen for satsingen er en bekymring for stadig økende avhengighet blant yngre generasjoner. En rekke former for avhengighet skal derfor kartlegges, deriblant avhengighet til spill, rus, shopping, sex og teknologisk avhengighet.

I prosjektet deltar påtroppende leder ved institutt for sosialfag og tidligere forskningsleder ved IRIS, Svanaug Fjær, første-amanuensis Hildegunn Sagvaag ved institutt for helsefag og professor Jan Erik Karlsen ved institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS. Forskergruppen skal forske på politikk og tjenesteyting innen rusforskning og blant annet legge fram forslag til politikk på området og si noe om utviklingen framover i tid.

- Vi skal ta opp avhengighet i et bredere perspektiv enn hva som er gjort tidligere. I tillegg til utfordringer knyttet til alkohol- og narkotikabruk, vil prosjektet blant annet drøfte avhengighet knyttet til tobakk, spill, internett og spiseforstyrrelser, forteller Svanaug Fjær, som leder den delen av prosjektet som dreier seg mest om styring og politikkutforming.

- Forskningen vår vil dreie seg mye om europeiseringsprosesser i narkotikapolitikken, styringsideer på vandring, trender og moter i politikken og ideer om regulering. Med andre ord skal vi se på spenningen mellom avhengighetsbehovene som oppstår og den politikken som etableres, sier Fjær. 

Fire scenario
Professor Jan Erik Karlsen er allerede godt i gang med sin del av forskningen i prosjektet, som vil få betydning for hele prosjektets vei videre. Han har nå gjennomført et såkalt elektronisk verksted, en e-lab, for å sammenfatte 20 eksperters oppfatninger av hva avhengighet og livsstil vil dreie seg om i 2030.

- Dette er en slags brainstorming, der vi har sammenfattet 140 ideer fra 20 eksperter innen avhengighetsforskning i Europa. Disse ideene har vi så jobbet ned til 11 ulike miniscenario, som igjen kan sammenfattes i fire hovedscenario for framtidens avhengighetspolitikk i Europa, forteller Karlsen.

- De fire framtidsbildene skal først og fremst svare på hvilke verdisett vi vil ha i framtida hva gjelder bruk av rusmidler og hva slags respons vi skal ha på bruken av narkotika og rus, sier han.

- Framtidsbildene spenner fra et samfunn hvor kortsiktig tenkning gjelder og der den enkelte må ta ansvar for seg selv, til et samfunn hvor omsorg, solidaritet og langsiktig tenkning råder, sier Karlsen, som i sitt forskningsprosjekt dermed skal bidra til å formulere en visjon for hele programpakken.

I tillegg skal Karlsen også bidra til å få på plass et såkalt ”globalt fotavtrykk” innen avhengighetsfeltet. Dette er en slags kalkulator på nett som for eksempel vil gjøre det mulig å finne svar på hvor avhengig man egentlig er sammenliknet med resten av verden og hva det koster samfunnet. I dag finnes det allerede slike globale fotavtrykk innen helse og økologi som gir deg svar på hvor sunn du er eller hvor miljøbevisst du er. På UiS er det blant annet plassert et slikt klimameter.

Brukerne skal med
Også Høgskole- og universitetssosialkontoret, HUSK, er med i Alice Rap-prosjektet. Tett samarbeid med praksisfeltet er nemlig en viktig faktor i EUs forskningssatsing.

- HUSK er med som et eksempel til etterfølgelse i studien av innovasjon i tjenesteyting. Gjennom HUSK skal vi vise fram nye måter å drive tjenester på, hvor brukerne tas med både i undervisning og forskning, forteller Fjær.

Forskergruppen ved UiS får om lag tre millioner kroner fra EU til forskning i Alice Rap, som skal gå fra 2011 til 2016. Totalt er 67 partnere fra Europa med. Stavangermiljøet er en av de største partnerne i prosjektet.

Prosjektet inngår i ved UiS.

Artikkelen ble første gang publisert 28. juni 2011.
 

Tre som drikker alkohol (Foto: iStock)

AVHENGIGHET UNDER LUPEN: Forskningen i EU-prosjektet Alice Rap skal legge føringer for europeisk ruspolitikk fram mot 2020.