MENY

Utforsker digital undervisning på smartby-konferanse

På årets Nordic Edge Expo i september kan lærere, skoleledere og aktører i næringslivet utforske det aller nyeste innen digital læringsteknologi på en egen konferansedag.

Tre elever ser på pc Forskere ved UiS ser på hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en produktiv måte og bidra til dialog i klasserommet.

Hvordan kan vi utnytte moderne læringsteknologi og erfaringer på tvers av skole, høyere utdanning og næringsliv for å bygge en region for læring og innovasjon? Dette skal utforskes på KnowHow EdTech-konferansen, som i 2017 er blitt en del av Nordic Edge Expo. Her vil de nyeste løsningene og trendene innen digital læringsteknologi bli presentert.

Se programmet for KnowHow EdTech 2017.

Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, er programleder for dagen.

Dele digital kompetanse

NettOp – avdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning – ved Universitetet i Stavanger (UiS) har ledet arbeidet med å lage programmet for EdTech-konferansen. Både Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og UiS sponser konferansen.

Helene Gram, som er seniorrådgiver ved NettOp og prosjektleder for EdTech-konferansen på Nordic Edge, forteller at de ønsker å ha med bidrag fra alle skolenivå og næringslivet.

– Hva skjer i undervisningsrommet når hver elev og student har fått tilgang til en egen digital enhet og læreren skal tilrettelegge for god og nyttig, digital undervisning? Dette må utforskes nærmere og det gjør vi med denne konferansen. Vi har laget et program som skal inspirere og formidle gode erfaringer med digitale hjelpemiddel i undervisningen, forklarer Gram.

Et viktig mål for konferansen er å bygge nettverk mellom skole og næringsliv.

– Alle bruker digitale verktøy på en eller annen måte og med et eller annet læringsutbytte. Vi må bare bli flinkere til å dele med hverandre slik at vi kan utnytte potensiale i den digitale læringsteknologien bedre, sier Gram.

Konferansen er nordisk med internasjonale kapasiteter som foredragsholdere.

– Formålet med årets KnowHow EdTech-konferanse er å vise hva som er mulig ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner. Dette gjør vi gjennom konkrete eksempel fra så vel lokale som internasjonale aktører.

Virtual reality og digitale klasserom

UiS deltar i programmet med to presentasjoner, hvor ett av dem handler om bruk av VR (virtual reality) i molekylærbiologi-undervisningen. Ved at studentene kan ta i bruk VR-briller og så å si gå inn molekylene, vil de få en helt ny innsikt i molekylets oppbygging som de ikke kunne ha tilegnet seg kun gjennom teori.

Lesesenteret samarbeider med en kommune som har bestemt at alle elever på ungdomstrinnet skal få hver sin lap-top som arbeidsverktøy, for å se på hvilken effekt  innføringen av digitale enheter har tilført undervisningen.

Dette er en del av Respons-prosjektet, hvor forskerne ser nærmere på hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en produktiv måte og bidra til dialog i klasserommet.

Del av smart by-satsning

UiS har et engasjement i EU-prosjektet Triangulum, som er en del av regionens smartby-satsning. Her er både Stavanger kommune, UiS og Rogaland fylkeskommune partnere. En viktig beveggrunn for smartby-satsningen er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i regionen ved hjelp av ny teknologi. 

– Vi ser at den digital læringsteknologi-konferansen har en særlig relevant rolle i smartby-satsningen, sier Gram som påpeker at utdanning og kunnskap er bærebjelker i smartby-strategien til Stavanger kommune.

– Denne konferansen bygger opp under nettverket som har dannet seg på tvers av skoler, næringsliv, fylkeskommunen og kommunen. Med dette ønsker vi å skape en arena for å se hva som foregår innen den digitale lærings, erfaringsutveksling først og fremst, bli inspirert, nettverksbygging mellom skolenivå og næringslivet,

UiS ved NettOp er en sponsor av EdTech-konferansedagen sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Tekst: Karen Anne Okstad

Last ned programmet for Nordic Edge Expo 2017