MENY

Utgravingen avsluttet på Skadberg

Etter åtte ukers graving er de arkeologiske undersøkelsene på Skadberg nå avsluttet. Syv treskipa hus, trolig fra yngre bronsealder og eldre jernalder, og fire graver fra vikingtid ble det endelige resultatet.

I tillegg til de to kvinnegravene og den ene barnegraven ble det funnet en fjerde grav. Denne graven inneholdt en sigd, kniv, bronsenål og tre perler, derav to glassperler og en stor ravperle. Konservatorene hentet ut perlene og bronsenålen i preparat, og etter nøyere undersøkelser av preparatet viste det seg at deler av en menneskekjeve var bevart. Undersøkelsene som er blitt gjort av osteologer viser at det er snakk om rester fra øvre kjeve, og utifra tannslitasje kan alderen settes til 20-40 år. Også denne graven tilhørte mest sannsynlig en kvinne.

De to siste ukene ble det fokusert på feltet hvor flere hus overlappet hverandre. Tilsammen ble det utskilt tre treskipa hus, som mest sannsynlig stammer fra eldre jernalder. Flere kokegroper fra samme området ble også undersøkt. Nå gjenstår analyser av makrofossilprøvene og dateringer av stolpehull som vil kunne gi oss en endelig tidfesting av de forhistoriske husene på Skadberg.

Til Theo, Krister, Monika, Sean og Hilde; tusen takk for uvurderlig innsats! 

Astrid Bjørlo 29.10.2010

Les tidligere rapporter fra Skadberg  

 

 

 

 

 


 

 Bildet viser hus VII, hvor de blå platene markerer de takbærende stolpene. Foto: Astrid H. Bjørlo. Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 


 

To treskipa hus som overlapper hverandre, markert med rosa og blå plater. Foto: Astrid H. Bjørlo. Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Funnene begynner å dukke opp i den siste kvinnegraven. Foto: Monika Serafinska. Se bildet i stor størrelse

 

 

 

 

 

 

Perlene in situ. Foto: Monika Serafinska. Se bildet i stor størrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde, Astrid og Sean følger nøye med når konservator Anke gjør i stand preparatet for perlene og bronsenålen. Foto: Monika Serafinska. Se bildet i stor størrelse

 

 

 

 

 

 

 

De to skålformede bronsespennene er nå renset og begge to er i forholdsvis bra stand. Foto: Anke Kobbe. Se bildet i stor størrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Den fjerde  graven inneholdt en sigd, kniv, bronsenål og tre perler, derav to glassperler og en stor ravperle. Se bildet av bronsenålene og de tre perlene i stort format. Foto: Anke Kobbe