MENY

Utlendinger strømmer til petroleum

Mens søkingen til grunnstudier i petroleumsfag faller, vil stadig flere ta toårig master. Interessen for oljestudier blant utenlandske søkere økte med 14,7 prosent fra i fjor.

Til tross for nedgangen er det fortsatt kamp om å komme inn på de petroleumsrelaterte studiene i Samordna opptak. Hardest konkurranse er det på det femårige masterstudiet i industriell økonomi, petroleumsteknologi, som har 5,2 primærsøkere per studieplass.

Samtidig viser tallene sterkt stigende interesse for toårige masterstudier ved UiS. Søkningen til de toårige petroleumsmasterne i lokalt opptak øker i gjennomsnitt med 5,6 prosent.

Ser man på alle toårige masterutdanninger ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet, har disse i gjennomsnitt økt med hele 26 prosent fra i fjor. Disse studiene har et snitt på 4,8 søkere per studieplass.

Indøk mest populært
Det mest populære studiet er industriell økonomi med 279 søkere, som utgjør 9,3 søkere per studieplass. På andreplass finner vi Offshore Technology – Subsea Technology med 8,8 søkere per plass.

Ikke minst øker interessen for oljerelaterte studier hos de internasjonale søkerne. I gjennomsnitt har disse studiene økt søkningen med 14,7 prosent.

Samtlige studier har høye søkertall per studieplass. På topp ligger Offshore Engineering, Marin and Subsea Technology med 18,8 søkere per studieplass. Petroleum Engineering, Well Engineering har 16,1 søkere per studieplass.  

Bygg og maskin øker
Bachelorstudiene og de femårige masterløpene i petroleum- og offshorefag opplever imidlertid en kraftig nedgang i årets søkertall til UiS. Etter mange års vekst og rekordhøye tall i 2013 og 2014, er søkermassen til disse studiene nesten halvert. 
Et strammere arbeidsmarked etter fallet i oljepris må ta skylda.

Samtidig er det sterk vekst i søkingen til flere andre ingeniørutdanninger på UiS, først og fremst bachelorstudiene i bygg og maskin.

Les mer om årets søkertall 

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Foto av olje på glass