MENY

Utmerkelse til Husøy

Professor og prodekan John Håkon Husøy er tildelt en forskningsutmerkelse av Institution of Engineering and Technology.

Professor Husøy ved Institutt for data- og elektroteknikk er, sammen men Mohammad Shams Esfand Abadi, tildelt IET Premium Award.

Utmerkelsen ble gitt for deres artikkel ”Unified approach to adaptive filters and their performance”, som var på trykk i journalen IET Signal Processing i juni 2008.  Utmerkelsen ble annonsert under en tilstelning i London i slutten av november 2009.

Forkortelsen IET står for “Institution of Engineering and Technology”, har sitt hovedsete i Storbritannia, gir ut et 20-talls vitenskapelige journaler og har 150 000 medlemmer fra 127 land. Institusjonen gir sine Premium Awards for vitenskapelige artikler av "outstanding" kvalitet, som har stått på trykk i IETs publikasjoner.

Les mer om IET-prisene her