MENY

Utøvende kunstner underviser UiS-studenter

Fruktkjerner møter plast, sølv og einer i Fie von Kroghs smykkekunst. Natur og gjenbruk er også i fokus når Fie von Krogh underviser førskolelærerstudenter ved UiS i forming.

 – Når man underviser studenter som skal jobbe med barn, er det viktig å ta utgangspunkt i barnas perspektiv, poengterer Fie von Krogh, som mener formingsfaget er en vei inn i barnas sanseverden.

 –  Når barn får ta på og arbeide med ulike materialer av ulike kvaliteter, erfarer de noe om hvordan verden er. De lærer også noe om sine indre følelser. Slik stimuleres deres emosjonelle utvikling, påpeker Fie von Krogh som er førsteamanuensis ved Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Som kunsthåndverker og smykkekunstner har Fie von Krogh hatt en rekke separatutstillinger. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd, Nordnorsk kunstmuseum og Haugesund Billedgalleri. Produksjonen spenner fra små hverdagssmykker til smykker som nesten er som små skulpturer.


Mangfold
Mangfold er nøkkelordet for Fie von Kroghs karriere og yrkesliv. I tillegg til at hun kombinerer en kunstnerisk og en akademisk karriere, består kunsten hennes av et mangfold av materialer.

Kunsten røper også at hun har studert industridesign i tillegg til å ha diplomeksamen fra Kunst- og håndverksskolen. Fie von Krogh liker nemlig å kontrastere edle metaller med langt mer hverdagslige elementer.

– På samme måte som barn leker seg fram til kunnskap, har jeg lekt meg fram til nye materialer, forteller smykkekunstneren, som har brukt så ulike materialer som papir, plast, fruktkjerner, sølv og edle steiner som ingredienser i kunsten sin.

En toårsperiode jobbet hun bare med papir og produserte selv papiret fra lange papirfibre for at smykkene skulle bli holdbare. Plast har hun arbeidet med siden hun gikk ut av Kunst- og håndverksskolen i 1981, men etter et oppdrag for Oljemuseet ble hun mer oppmerksom på plast. 


 Tenke sjøl

– På det oppdraget var det selvsagt viktig å bruke plast på grunn av det symbolske og dens petrokjemiske opprinnelse, men for meg er det også et poeng å heve plastens anseelse, sier kunstneren, som også vil inspirere studentene til gjenbruk og miljøbevissthet.

På samme måte som barn kan komme med lommene fulle av skatter de har funnet ute i skogen, vil hun at studentene skal se mulighetene i det som omgir oss. Men hun gir dem ingen oppskrift. Studentene må selv overføre det de erfarer fra sine kreative prosesser.

Fie von Krogh ønsker at studentene skal stoppe opp og undre seg over små, enkle ting, slik barn gjør. Hun forsøker å lære studentene å tenke selv og skape noe selv, fordi det er en viktig egenskap i det arbeidet de skal gjøre i barnehagene.

Derfor arbeider hun med å åpne studentenes øyne for det som er rundt oss hele tiden, alle småtingene vi vanligvis ikke legger merke til, som skaftet på en tannbørste, korken på en deodorantstift, en rar pinne, en nøtt eller et høstblad i vakre farger.

 – Jeg forsøker å føre dem inn i en kjent, men likevel ukjent verden og åpne sansene deres ved å gi dem nye opplevelser, utdyper Fie von Krogh, som også skiller skarpt mellom det å lage og det å skape:

–  Når vi gir barna et brett med plastperler, lager de et bilde med plastperlene, men det blir mer som en motorisk øvelse. De skaper ikke noe. Det gjør de derimot om vi gir dem en klump med leire, noen pinner, kongler, litt hyssing eller skjell som de kanskje selv har funnet ved sjøen.

Inspirert av natur
Naturen og miljøet er et gjennomgangstema også i Fie von Kroghs kunst, og biologen Ernst Haeckels bok fra 1899 «Kunstformen der Natur» med hans egne tegninger av dyr og organismer fra havet har vært en stor inspirasjonskilde.

Gransker vi naturen nøye nok, kan vi ane dens grunnformular, mente Haeckel. Inspirasjonen fra Haeckel kommer også til syne i navnene Fie von Krogh gir smykkene. De får nemlig navn som Rotifera og Lithocircus.

– Men navnene er bare latinskklingende. De er ikke latinske. Jeg vil at de skal ha i seg noe fra vår moderne tid, understreker hun.

Von Krogh legger vekt på å ta studentene med på kunstutstillinger og presentere dem for kunst og kunstnere. Det at studentene får innblikk i og kjennskap til kunst, er nemlig en viktig konsekvens av at de blir undervist av en utøvende kunstner, mener hun.

– Så håper jeg de i sin tur introduserer barna for kunst og kunstens verden, sier Fie von Krogh.