MENY

Utreder digitalt universitetsmuseum

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal se på hvordan man best utvikler et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU).

NDU skal være et internettbasert museum bestående av digitalt materiale fra museer underlagt universitetene og Arkeologisk museum i Stavanger. NDU vil være tilgjengelig for alle gjennom såkalte åpne grensesnitt basert på internasjonale standarder og utvekslingsformater. Det betyr at forskere, studenter og andre interesserte, over hele verden, kan benytte seg av materialet fra NDU.

NDU skal ha egne internettportaler som vil være tilpasset:

Forskning, både innenfor og utenfor museumssektoren, nasjonalt og internasjonalt
Forvaltning
Formidling mot skolen og allmennheten
Utvalget som nå er satt ned skal se på hvordan man best kan utvikle NDU i tråd med kravene fra stortingsmeldingen om universitetsmuseene, Tingenes tale, som ble lagt frem 14. mars 2008. De skal også komme med forslag til hvordan et fremtidig NDU bør være organisert.

Utvalget består av:

Leder
Avdelingsdirektør Jorunn Margrethe Ødegaard, Utdanningsdirektoratet

Medlemmer
Forskningssjef Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum
Formidlingssjef Morten Steffensen, Vitenskapsmuseet
Seniorrådgiver Nils Valland, Artsdatabanken
Avdelingsdirektør Randi Ertesvåg, ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Konservator Anne Kari Skår, Arkeologisk museum i Stavanger

Utvalget starter sitt arbeid i oktober 2008 og skal avlevere en anbefaling til Kunnskapsdepartementet senest 31. mai 2009.