MENY

Utsteinseminaret 2007: ”Egalitet - om likt og ulikt”

Utsteinseminaret er et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt seminar med formål å bidra til og sette dagsorden innenfor forskning og samfunnsdebatten i den sørvestlige regionen. Seminaret vil i et tverrfaglig perspektiv drøfte temaet ”egalitet, om likt og ulikt” på et faglig og forskningsbasert grunnlag.

Seminaret stiller sentrale spørsmål som: Hva er egalitet og hvordan måler vi den? Stemmer det at det norske samfunnet er sterkt preget av likehetstenkning, og i tilfelle på hvilken måte? Er sørvestnorsk kultur preget av normer om å gi alle en lik sjanse, men med liten forståelse for å dele goder? Er det egalitære noe vi kan måle med hjelp av objektive kriterier, eller er det mer snakk om kultur og mentalitet? Utsteinseminaret ser nærmere på ”den norske likheten”, hvor ble det av klassesamfunnet og hvordan har kjønn påvirket likhetstanken og klasseforholdet i jordbruket på det ”egalitære Jæren”. Det blir foredrag om Rogaland og religion og om bostedskulturen i Stavanger og om den utopiske urtilstand.

Arrangør: Arkeologisk museum i Stavanger, Universitetet i Stavanger og Haugaland Akademi
Tid og sted: Utstein kloster, 9.-10. februar 2007
Frist for påmelding: 15. januar 2007


Program
Fredag 9. februar
09:30-10:00      Registrering

10:00               Åpning av seminaret og presentasjon av deltakerne

10:15-11:00      Ottar Brox: Likhet på norsk

11:15-12:00      Randi Gressgård: Kjønn og (u)likhet 

                       

12:00-13:00      Lunsj på klosteret

 

13:00-13:45      John R. Myking: Klasseforhold i jordbrukssamfunnet

14:00-14:45      Halvard Nordås: Jærsk fattigdomshistorie. Førestillinga om det egalitære Jæren.

15:00-15:45      Svein Ivar Langhelle: Religion og likhetsidealer i Rogaland

16:00-16:45      Anders Håland: Den pragmatiske småkårsbyen

 

17:00-17:30      Diskusjon

17:30-18:00      Omvisning på klosteret med

20:00               Middag på klosteret

 

Lørdag 10.februar

 

09:00-09:45      Christopher Prescott: ”Den utopiske urtilstand” – og historien om de tidligste hierarkiske strukturer i Norge

10:00-10:45      Lennart Rosenlund: Likhetens smak og behag
11:00-11:45      Knut Kjeldstadli:
Hvor ble det av klassesamfunnet?        

12:00-13:00      Diskusjon og avslutning 

 

Seminaravgift

Seminaravgiften på kr 1900,- inkluderer kaffe med pauseforfriskninger, lunsj og middag fredag overnatting natt til lørdag 10.februar og frokost lørdag.

Uten overnatting er seminaravgiften kr 1400,-

Påmelding til Rune Valen, Universitetet i Stavanger, e-post rune.valen@uis.no eller telefon 51 83 13 76