MENY

Utvidet master i helsevitenskap

Fra høsten 2011 kan du ta master i helsevitenskap ved UiS. Masteren har fire ulike spesialiseringer som dekker psykisk helsearbeid, rusproblematikk, aldring og aldersdemens eller selvvalgt emne.

Onsdag 2. mars er det informasjonsmøte om de fire spesialiseringene på masteren i helsevitenskap. Møtet blir holdt fra klokka 18 til 19 i Kjell Arholms hus, auditorium A2.

- Master i helsevitenskap er nå utvidet til å omfatte fire ulike spesialiseringer. De nye spesialiseringene innen rus, aldring og psykisk helse reflekterer nasjonale satsningsområder innen helsesektoren. I tillegg tilbyr UiS en fjerde spesialisering, hvor studenten vil stå noe friere til selv å velge tematikk til masteroppgaven og hvilke emner som skal inngå i graden, forteller Stig Helleren, seniorkonsulent ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved UiS.

Tidligere videreutdanninger
De fire spesialiseringene ved master i helsevitenskap er resultat av en omorganisering av studietilbudet ved institutt for helsefag.

- Tidligere ble fagområdene psykisk helsearbeid, rusproblematikk og aldring og aldersdemens tilbudt som videreutdanninger ved UiS. Men samfunnets behov for økt kompetanse innen disse områdene har ført til at det har vært nødvendig å oppgradere tilbudet til masternivå, sier Helleren.

Master i helsevitenskap retter seg spesielt mot personer som har en treårig helsefaglig bachelorutdanning eller tilsvarende grunnutdanning. Det er ikke stilt krav om yrkeserfaring før opptak. Søkere med annen utdanningsbakgrunn innenfor helse- og, eller sosialfag kan vurderes for opptak.

De tre spesialiseringene
Spesialiseringen i psykisk helsearbeid vektlegger blant annet grunnlagsforståelse for psykisk helsearbeid, profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid, faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, og profesjonell fagutøvelse hvor studenter må velge mellom fordypning i psykiatrisk sykepleie eller psykososialt arbeid.

Spesialiseringen i rusproblematikk har emnene rusmidler og rusmiddelbruk, ulike forståelser og handlingsperspektiv i rusfeltet og arbeidsliv og rusmiddelbruk.

Den tredje spesialiseringen i aldring og aldersdemens tar opp tema som aldringsteorier, eldre i samfunnet og aldersdemens.

Les mer om master i helsevitenskap
Les mer om informasjonsmøtet om master i helsevitenskap