MENY

Utvikler iPad-kurs i portugisisk for næringslivet

Universitetet i Stavanger skal utvikle kurs i språk og kulturforståelse på lesebrett og mobiltelefon for norske bedrifter i Brasil. Prosjektet er støttet med 1,2 mill. kroner av NHO Rogaland, mens UiS bidrar med 1,5 mill.

Norske olje- og gasselskaper ser stadig mot nye markeder. Kronprins Haakon åpnet nylig Statoils nye oljefelt Peregrino utenfor kysten av Brasil. Flere andre aktører er allerede på plass, men svært få brasilianere behersker engelsk. Det gir utfordringer.

UiS satser nå på å tilby skreddersydde språkkurs-løsninger på lesebrett og mobiltelefon på etterspørsel fra næringslivet. Først ut er portugisisk, men det jobbes med å tilby tilsvarende kurs i kinesisk og russisk. Det nye kurset vil bestå av flere moduler som skal gi deltakerne grunnleggende språkkunnskaper og kulturforståelse.

Teknologisk språksatsing
Etter- og videreutdanningsenheten UiS Pluss er sammen med universitetets språkmiljø ansvarlige for det faglige innholdet, mens NettOp UiS står bak den tekniske og visuelle utformingen. Tidligere i år utviklet de et tilsvarende nettbasert kurs i spansk didaktikk for lærere.

På UiS satses det mye på teknologibaserte virkemidler. Foruten språkkursene har UiS tidligere utviklet en nettbasert sykepleierundervising. I en rekke andre fag tilbys det tilrettelagt innhold for iTunes U, der UiS-studentene får forelesninger og annet studiemateriell som podcaster. Denne fleksible undervisingsformen åpner for at flere kan delta på kursene. Selv om kursene ikke er stedbundne og deltakerne ikke trenger å møte på campus, er det likevel lagt opp til fellessamlinger.

Pilotprosjekt med Brasil-aktør
Pilot i prosjektet er Sola-selskapet K. Lund Offshore som er leverandør av kompressorer og løfteutstyr til norsk- og internasjonal olje- og gassindustri. Selskapet har 65 ansatte i Norge og 30 ansatte i Brasil. I 2004 reiste K. Lund Offshore med en delegasjon fra Greater Stavanger til Rio, ledet av ordfører Leif Johan Sevland, der målet var å hjelpe bedrifter fra Stavanger-regionen inn på markedet. Allerede samme år var K. Lund Offshore på plass utenfor Rio for å utføre oppdrag for det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Selskapet er i jevn utvikling og omsetningen har doblet seg årlig de siste tre årene. Det voksende brasilianske markedet gjør at K. Lund Offshore nå ansetter ytterligere 25 personer i Brasil.

- Trenger språk
Når hovedaksjonær og administrerende direktør Gaute Jørpeland ser syv år tilbake i tid, erkjenner han at det var krevende å etablere seg i et land med dårlige engelskkunnskaper.

- All kommunikasjon i den brasilianske olje- og gassbransjen foregår på portugisisk, noe som for oss medførte store utgifter til oversetting fra engelsk til portugisisk i startfasen. De kulturelle forskjellene mellom Norge og Brasil er store og landet har et omfattende byråkrati. Det er dessuten få i Petrobras, også på ledelsesnivå, som snakker engelsk, sier Jørpeland

Han tror grunnleggende språk- og kulturkunnskaper hadde vært til stor hjelp i oppstartsfasen.

- Brasilianerne gestikulerer for eksempel på en helt annen måte enn oss. Jeg trodde også en gang at to brasilianske forretningsforbindelser som snakket sammen var helt uenige, mens det i virkeligheten var motsatt, forteller han.

Jørpeland mener at det er viktig å beherske den dagligdagse kommunikasjonen.

- Med de viktigste ordene på plass, som ”god dag” og ”takk”, er du godt på vei, Jeg er opptatt av å spørre de ansatte på Brasil-kontoret hvordan det står til med dem og familien. Uten grunnleggende språkkunnskaper kommer du til kort i Brasil. Men kontakten med myndighetene krever uansett at du leier inn konsulenter etter behov, påpeker Jørpeland.

Han forklarer at det var en lang og møysommelig prosess å få de nødvendige godkjenningene fra Petrobras, men satsingen har gitt frukter. I 2009 ble K. Lund Offshore av det brasilianske oljeselskapet kåret til beste leverandør i området Campos Basin.

Oppgaver gjøres på flyet
Det nye kurset fra UiS Pluss skal tilpasses næringslivets behov. Kursdeltakeren kan jobbe med kurset ved å ta fram iPaden eller mobiltelefonen hvor det måtte passe. Jørpeland er, som de fleste bedriftsledere, en travel mann. Han setter derfor pris på den fleksibiliteten som språkkurs på mobiltelefon og lesebrett gir.

- Jeg har fulle dager og dermed er det vanskelig å finne tid til tradisjonelle språkkurs på kveldstid. Med kurs på iPad kan jeg gjøre oppgaver på flyplasser og på flyet i forbindelse med mine månedlige turer til Brasil, sier Jørpeland, som innrømmer at har lært seg litt portugisisk ved hjelp av en bildebasert iPhone-applikasjon for barn.

- Språkproblemer kan gi kontraktglipp
Initiativet til prosjektet kom opprinelig fra UiS’ samarbeidspartner NHO Rogaland. Rådgiver Leiv Roald Thu har de siste årene vært i dialog med UiS om behovet for språkopplæring i næringslivet.

- Kontakt med den globale forretningsverdenen krever et visst språknivå innen for eksempel gatekommunikasjon, juridisk terminologi og teknisk språk. Det finnes eksempler på bedrifter som har mistet kontrakter på grunn av dårlige engelskkunnskaper, sier Thu.

Han tror kurs i språk og kulturforståelse bidrar til at bedrifter blir flinkere til å kommunisere i en global setting på en presis og effektiv måte.

- Skoleeksempel
Direktør Elisabeth Faret i UiS Pluss viser til at K. Lund Offshore er et skoleeksempel på hvordan Stavanger-regionen har jobbet målrettet med å bistå næringslivet med utenlandssatsinger. Hun håper at UiS’ fremtidsrettede språkkurs kan gjøre det lettere for norske bedrifter som skal inn på ukjente markeder.

- Det er hyggelig å se at Stavanger-modellen, som ordfører Leif Johan Sevland har stått i spissen for, fungerer. Ikke nok med at K. Lund Offshore gjør suksess. Nå tar selskapet med seg lærdommen tilbake til Stavanger-regionen og lar nå alle som ønsker det få ta del i deres hardt lærte kunnskap, gjennom å være pilot i dette spennende prosjektet, sier Faret.