MENY

Validé fikk forsknings- og nyskapingsprisen 2017

Forsknings- og nyskapingsprisen 2017 gikk ikke til et selskap med oppstartsuksess, men til fagmiljøet som sørger for at næringslivsuksesser oppstår.

Per Ramvi, styreleder i Validé, Anne Cathrin Østebø og Terje Handeland i Validé. Validé gjør seg bemerket ikke bare i regionen, men også nasjonalt med sitt slagkraftige miljø for innovasjon og bedriftsutvikling. Her glade mottakere av prisen: Per Ramvi, styreleder i Validé, Anne Cathrin Østebø og Terje Handeland i Validé på Solamøtet mandag 15. januar.

Daglig leder i innovasjonsselskapet Validé, Anne Cathrin Østebø, mottok den gjeve utmerkelsen under NHO Rogaland sin middag på Solamøtet mandag 15. januar.

Det var jubel i innovasjonsmiljøet på Ullandhaug da det ble klart at Forsknings- og nyskapingsprisen 2017 gikk til et faglig miljø som har sin plass og rolle i skyggen av forskere og gründere som utvikler næringslivssuksesser. Det har ikke skjedd tidligere. 

Motor for kommersialisering

Juryen retter dermed spotlighten mot en viktig, men lite synlig motor i det rogalandske næringsliv; nemlig dem som bidrar til at forskning blir kommersialisert, at gründere finner et fotfeste for sine ideer i tidlig fase og at investorer får øynene opp for nytt og skapende entreprenørskap og innovasjoner.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak sa det slik i sin tildelingstale: «Juryen har lagt spesiell vekt på at årets vinner gjennom handling skaper forståelse for nytten som næringslivet kan ha ved å jobbe tett sammen med forskning, og akademia har blitt engasjert i innovasjons­aktiviteter på et helt nytt nivå».

Det er 16. gang prisen blir delt ut på Solamøtet, som i mange år vært en viktig nasjonal møteplass for næringslivsledere, statsminister og stortingspolitikere, ordførere og rådmenn fra rogalandskommunene og samtlige politikere på Rogalandsbenken i Stortinget.

De foregående årene har det vært selskap som Øglænd System (2016), Miljøgartneriet (2015) og Zaptec AS (2014) som har fått prisen. Dette året er første året prisen er blitt delt ut til et selskap som opererer i skjæringspunktet mellom virkemiddelapparatet og næringslivet.

Har skapt mange tusen arbeidsplasser

– Det er fantastisk kjekt, sa Anne Cathrin Østebø.

Hun sa i sin takketale at årlig henter selskapene i Rogaland inn 100 millioner kroner i offentlig og privat kapital og skaper med det morgendagens næringsliv. Validé har bidratt til å skape mange tusen arbeidsplasser. 

– Tall på ideer, selskap og kapital er vi svært stolte av, men for en gründer kan også vår rolle som motivator være betydningsfull i kritiske faser. Noen ganger kan det være like verdifullt at noen tror på ideen din som 500.000 kroner i investering; selv om dét heller ikke er å forakte, sa Østebø. 

Hun påpekte også at forskere står ikke alltid klare til å gründe.

– Det er veldig viktig å ha et faglig forretningsutviklingsmiljø som forskerne kan ha tillit til og som både dytter og drar. Men ingenting av dette gjør vi helt alene. Vår natur er å samarbeid med både offentlige og private aktører, og det er et stort potensiale for å utvikle vår arbeidsform videre, sa Østebø i sin takketale.

Også Validés styreleder Per Ramvi gledet seg stort over at UiS og Validé sitt arbeid med næringsutvikling nå verdsettes med NHO sin innovasjonspris. 

– Vi har arbeidet med teknologioverføring og det å få forskning ut i nyttige og kommersielle anvendelser helt fra starten som universitet i 2005. Først gjennom PrekubatorTTO og siden gjennom Validé, påpekte Ramvi. 

Slagkraftig innovasjonsmiljø

Juryen understreker at sammenslåingen mellom Ipark og Prekubator for to år siden har gjort Validé som innovasjonsmiljø mer slagkraftig både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Juryen skriver: «Prisvinneren har de siste to årene nådd nye høyder etter sammenslåingen av to miljø som har levd side om side og produsert resultater gjennom 20 år. Sterke samarbeidspartnere og dyktige medarbeidere på mange områder, har gjort årets prisvinner til et slagkraftig miljø for innovasjon og bedriftsutvikling. Ikke minst har dette vært viktig de siste par årene i et næringsliv med omstillingsbehov. Selskapet er blant annet sentral i regionens satsing på næringsutvikling innen helseteknologi og tunnelsikkerhet».

Anne Cathrin Østebø kommenterte sammenslåingen slik:

– Da Terje Handeland, gründeren av Ipark, og vi i Prekubator bestemte oss for å slå sammen miljøene, satte vi en gjennomføringsfrist på seks måneder. Det gjorde vi fordi vi hadde lyst og mente det var det rette å gjøre. Vi skaffet kapital til prosjektet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ville bli bedre og større for igjen å styrke innovasjonsmiljøene i akademia, i næringslivet og blant studenter. Når studentinkubatoren LevelUp i november fysisk flyttet sammen med Validé sin inkubator, så skjer det med samme visjon; å styrke det som har et potensiale til å bli sterkere, sa Østebø.

Topp 3 innovasjonsselskap i Norge

To år med å skape er større miljø har gitt resultat. Ikke bare lokalt. Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Aktiviteten blir godt lagt merke til og selskapet har oppnådd nasjonal anerkjennelse for sin rolle som katalysator i regionens næringsliv, blant annet rangert av SIVA som ett av landets topp 3 innovasjonsselskaper».

– Vi er større og sterkere nå, men vi ser også stort potensiale til utvikling i gode samarbeidsmodeller. Næringsklyngene innen helse og tunnel er eksempler på det. Når klyngene utvikler seg, så vinner de fram nasjonalt og internasjonalt. Når nettverk styrkes, så bygges kompetansen. Når næringsliv og akademia jobber sammen, så henter det nasjonale prosjekt og midler til Rogaland. Da kan vi ta oppdrag for nasjonale og internasjonale miljø. Alt dette gjør vi sammen med noen. Ingenting gjør vi alene, sa Anne Cathrin Østebø.

Tekst og foto: Hilde Garlid, Validé