MENY

Validé-klynger tatt opp på A-laget i klyngeprogrammet

Validé er moderskipet for to næringsklynger som nå rykker opp på A-laget i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Begge klyngene får tillit i fem nye år til å bygge et norsk næringsliv i disse bransjene.

Gruppebilde. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge ROGALANDSBENKEN: Rogaland stilte med den sterkeste klyngedelegasjonen. Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster, og daglig leder Helen Roth i Norwegian Tunnel Safety Cluster, tok imot ArenaPro-beviset fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Det betyr til sammen 60 millioner kroner til klyngemiljøet med base i Rogaland; to klynger med 6 millioner kroner hver i fem år, sier Anne Cathrin Østebø, CEO i Validé. 

– For Universitetet i Stavanger blir slike klynger stadig viktigere. Det gir industrielt nettverk og etterspurt kompetanse, og vi fyller ytterligere oppgaven vår om samfunnsansvar, sier Per Ramvi som er styreleder i Validé og spesialrådgiver i innovasjon ved UiS.

Ramvi mener dette åpner opp for muligheter for både kompetansemiljø og enkeltforskere til å gripe mulighetene og engasjere seg aktivt i klyngene.

Nylig ble det altså annonsert hvilke nye klynger som blir tatt opp i programmet Arena, og hvilke klynger som rykker opp på A-laget som Arena-Pro. To som rykket opp var helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, begge med forankring i Rogaland.

Både i helsesektoren og i samferdsel er det i dag stort behov for omstilling, nytekning, kostnadseffektivisering og digitalisering, samtidig som konkurransen øker fra utenlandske aktører.

Klyngemodellen har vist seg å være både effektiv og inspirerende for små og store selskaper i næringene til å bygge norsk industri, sammen.

Helseklyngen

Helse- og velferdsteknologi er en relativt ny næring i Norge, men er blant de raskest voksende fastlandsnæringene; altså etter olje og fisk.(NHO-perspektivmeldingen2018).

– Da vi etablerte helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) i 2014 fantes det knapt et fungerende marked, kun noen få private aktører og en håndfull industriaktører. Nå har NSCC 125 private selskaper og 50 kommuner og offentlige aktører som aktive medlemmer, sier Arild Kristensen, daglig leder i NSCC.

«Fra idé til marked» var visjonen de første fem årene, og målet er nådd. For de neste fem er det industribygging, kapital og skalering nasjonalt og internasjonalt under slagordet «fra marked til industri» som gjelder.

– Ja, vi har høye ambisjoner. Vi har bidratt til å få fart på et privatmarked, blant annet gjennom klyngens fellesprosjekt; Norwegian Smart Care Lab. Det er et nasjonalt testsenter for innovasjoner, produkt og tjenester for å få dem raskere inn i helsetjenestene. Smart Care Lab er en suksess, og er en viktig videre satsing for oss som ArenaPro-klynge, sier Kristensen.

Tunnelklyngen

Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) er en nasjonal klynge med nærmere 120 medlemmer som gjennom omstilling, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling bidrar til utvikling av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. De første tre årene har klyngen i hovedsak jobbet med tunneler, nå blir det økt fokus på vei, bane og bro. 

– Dette er fantastisk kjekt og en anerkjennelse av den målrettede jobbingen og de gode resultatene klyngen har levert de tre første årene i klyngeprogrammet, sier Helen Roth, daglig leder NTSC.

Årlig lyses det ut infrastrukturprosjekt innen vei, bro og bane for titalls milliarder, men fram til nå har det vært få insentiver som fremmer innovasjon og nye, bærekraftige løsninger.

– Det har vært begrensede muligheter for bedrifter som utvikler nye løsninger og teknologi i dette markedet. Nå varsler samferdselsministeren at det skal satses på ny teknologi og oppstartsselskapet. Her har NTSC en viktig rolle. Klyngen stimulerer til økt innovasjon og samarbeid, og våre bedrifter utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger i verdensklasse, sier Helen Roth.

Moderskipet Validé

Validé er et innovasjonsselskap som er en brobygger mellom akademia og næringslivet. Å ha klyngenes næringsliv tett på forsknings- og startup-miljøet i Validé har vist seg å være en vinn-vinn.

– Det er ekstremt viktig å løfte smart teknologi for bransjer som helse og infrastruktur, og øke samhandlingen mellom akademia og næringslivet. For Validé betyr de to klyngenes ArenaPro-status at vi kan løfte enda flere forsker- og gründerbedrifter til det nasjonale og internasjonale markedet, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

Tekst: Hilde Garlid, kommunikasjonsleder i Validé AS
Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge