MENY

Validé på topp blant innovasjonsmiljøene i Norge

Validé er blant de beste i klassen på Siva sin nye ranking over norske innovasjonsmiljø og næringshager som dyrker nytt næringsliv.

Foto av Anne Cathrin Østebø Anne Cathrin Østebø er glad og stolt over hva Validé får til med støtte fra stat og kommune og et ivrig næringsliv og dyktige forskere.

– Validé har ventet i spenning på beslutning fra Siva. De har, i samråd med Rogaland fylkeskommune, kommet til at Validé fortsatt troner på topp blant de norske innovasjonsmiljøene. Det er virkelig en gladmelding, sier Anne Cathrin Østebø. 

Østebø er daglig leder i Validé som kommersialiserer forskning fra syv forskningsinstitusjoner (TTO technology transfer office) og som holder til i Innovasjonspark Stavanger på Ullandhaug.

Østebø og kollegene i kommersialiseringsselskapet har vært spente på utfallet av de reglene som Siva har endret for å bedre skille mellom dem som tar ut potensiale og oppnår resultat og dem som har «litt å gå på». Siva er et statsforetak som tilrettelegger for ny industri og nye arbeidsplasser i hele Norge.

– Siva er både «den lovgivende og dømmende makt» for alle som driver inkubatorer og næringshager. Det var derfor knyttet stor spenning til Siva sin endring av retningslinjer for tilskudd i årene framover, forklarer Østebø. 

Piler peker rett vei

Det er laget 20 kriterier som skal skille klinten fra hveten blant næringshagene og inkubatormiljøene i hele landet. I praksis betyr dette et økonomisk større skille i tilskudd fra Siva til drift av inkubatorene og næringshagene. Det innføres nå fem kategorier, før fire, som starter på 1 million kroner i tilskudd og der 5 millioner kroner gir full pott for topp score.

Validé sin drift, mål og resultat er lagt på vektskålen til Siva, og alle piler peker mot at Validé har høy aktivitet i inkubatoren. Undersøkelser viser svært god kundetilfredshet, inkubatorens økosystem fungerer svært godt ved at Validé har et nettverk av aktører og ressurser som bidrar til inkubatorbedriftenes utvikling og verdiskapning og Validé sine inkubatorbedrifter scorer høyt på årlig vekst i verdiskapning.

Dette plasserer Validé i Norges-toppen blant innovasjonsmiljøene.

Mer energi og helse

– Validé gir framover mer kraft og ressurser til bransjer som energi og helse. Energinæringslivet i vår region har verdifull kompetanse og en unik posisjon som vi bygger videre på. Med et nytt og innovativt sykehus på startstreken og med en politisk vilje til å bli en Smart City, trør vi også til det vi kan for at helsebransjen finner godt fotfeste i vår region, sier Østebø.

Kommersialiseringsselskapet hun leder har gitt starthjelp til en rekke etablerte seleskap som ser ut til å lykkes bra i markedet: 

• Spillutvikler Misc Games, noe så unikt som et rogalandsk spillutviklerselskap som bokstavelig talt erobrer de store hav

• Smarthjemselskapet Futurehome. Rogalandske studenter som utviklet smarthjemløsninger. Nå partner med GET/TDC for å nå et nordisk smarthusmarked.

• Prosjektstyrernes redningsmann Loops, vinner 500.000 kroner under årets ITSA-konkurranse for start-ups

• Vindkraft til havs er en del av det grønne skifte. Vindkraftsimulatorselskapet Shoreline danner grunnlaget for vindenergiselskapenes beslutninger.

• Spennende forskning og utvikling av ny næring i tang og tareselskapet Alginor som er inkubatorselskap hos Validé Haugesundregionen

Tekst: Hilde Garlid (Validé) og Karen Anne Okstad (UiS)