MENY

Vannprisen 2008 til Torleiv Bilstad

Professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger, har fått Vannprisen 2008. Bilstad får prisen for sin innsats for vann- og miljøfag på mange felter over mange år.

Vannprisen som i år deles ut for 17. gang, er innstiftet av Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Prisen, som består av en kunstgjenstand, deles ut under Norsk vannforenings seminar i Oslo 10. desember. Norsk vannforening er tilknyttet Tekna.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at Bilstad startet miljøteknologiutdanningen i Stavanger i 1977 og arbeider fortsatt med miljøteknologi på Universitetet i Stavanger. Bilstad er med sin kompetanse og sitt engasjement en av landets drivende krefter innen vann- og miljørelatert undervisning og forskning. 

Internasjonalt engasjement

Bilstad har et omfattende internasjonalt engasjement og er internasjonalt anerkjent som en ledende kapasitet innenfor vannsektoren. Prisvinneren har et sterkt engasjement for utvikling og kompetanseoppbygging i u-land og har i en årrekke bidratt til utveksling og faglig samarbeid. Som en ledende faglig kapasitet har han vist et sterkt engasjement for kunnskap og ansvarlighet i forhold til klimautfordringene. Han har lenge vært en pådriver for bærekraftige løsninger.   

Gjennom sitt levende engasjement og enestående nettverksarbeid bidrar han til å bygge bru mellom ulike kompetansegrupper og mot tekniske, politiske og internasjonale miljøer. Han har blant annet gjennom 18 år bidratt med stor dugnadsinnsats i Norsk vannforening der han har vært formann i åtte år.